Vízügyi Közlemények, 1995 (77. évfolyam)

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FOIGAZGATOSAG KIADVANYA KÖZZÉTESZI Л VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ RÉSZVÉNY TÁRSASÁG LXXVII. évfolyam VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK HYDRAULIC ENGINEERING - WASSERBAULICHE MITTEILUNGEN REVUE D'HYDRAULIQUE ВОПРОС ГИДРОТЕХНИКИ SZERKESZTC Editor-Schriftleiter - Reda -Редактор DR. STELCZER 3LY 1. füzet tartalma Hajós Bein: A vízvédelem és az ember kapcsolatának változása: a vízgazdálkodás jövőképe a múlt eredményeinek tükrében Pálhidy Cs.—Váradi J.: Fenntartási költségszükségletek meghatározása a vízkár-elhárításban Rákóczi L.-SassJ.: A Felső-Duna és a szigetközi mellékágak mederalakulása a dunacsúni duzzasztómű üzembehelyezése után Goda László: A Duna gázlói I'ozsony-Mohács között Starosolszky Ödön: Megemlékezés Vásárhelyi Pál születésének 200 éves évfordulójáról Szesztay Károly: A víz szerepe a természetben és a társadalomban Poroszlai Józsefné: A Felső-Duna szakasz környezeti adatgyűjtő és információs rendszere (Duna-monitoring) 2. füzet tartalma Bárányi S.-Pappné Urbán J.: Csapadék és lefolyás a Velencei-tó vízgyűjtőjén (1961-1993) Pálfai Imre: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái és megoldásuk lehetséges útjai Szászné Tóth l.-Sikolya Zs.: Területkezelő informatikai és számítástechnikai alaprendszer Rátky István: A turbulens áramlás matematikai alapjai Rákóczi Ferenc: A párt -ás és a csapadék egyensúlya a két féltekén Gyarmati Györgyi: Csapadékmérések . lasználása radaros csapadékmennyiségek korrekciójánál CDU. 626/628.3 (061.1)

Next

/
Thumbnails
Contents