Vízügyi Közlemények, 1993 (75. évfolyam)

SO AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVANYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓKÖZPONT LXXV. évfolyam VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK HYDRAULIC ENGINEERING - WASSERBAULICHE MITTEILUNGEN REVUE D'HYDRAULIQUE ВОПРОС ГИДРОТЕХНИКИ SZERKESZTŐ Editor - Schriftleiter - Redacteur - Редактор DR. STELCZER KÁROLY TARTALOM Csermák Béla és Hajós Béla: Hollandia vízgazdálkodási keretterve Bartha Petemé és Bartha Péter: Az 1991. évi dunai árvíz hidrometeorológiai viszonyai Schiller, Heinz: Inhomogén árvízhozam-adatsorok felismerése és kezelése Szomolányi Tibor és Varga Dezső: A mohácsi árvízvédelmi partfal újjáépítése Csorba Zoltánné: A PHARE szerepe a vízminőség-védelem területén Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók Lima, J. L. P. M. de: Az erózió Portugáliában Saleh Abdul Aziz és Maan Salameh: Vízellátás sivatagi vízbázisról Maan Salameh: Szíria felszín alatti vízkészletei Deák Antal András: Marsigli Duna-monográfiájának származástörténete Royet, Paul és Gresz István: A Fenyő-gát katasztrófájának megelőzése Könyvismertetés A kézirat-összeállítás alaki szabályai CDU. 626/628.3 (061.1) YEAR NUMBER JAHR 1 nm HEFT ANNÉE ГОД ВЫПУСК 1993. év fascicule 1. füzet

Next

/
Thumbnails
Contents