Vízügyi Közlemények, 1992 (74. évfolyam)

öOS5~4 AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓKÖZPONT > со T> LXXIV. évfolyam VÍZÜGYI KOZL™ NYÉK HYDRAULIC ENGINEERING - WASSERrf Л ITTEILUNGEN REVUE D'HYDRAU ВОПРОСЫ ГИД РОТЕ SZERKESZTŐ Editor - Schriftleiter - Rédacteur - Редактор DR. STELCZER KÁROLY TARTALOM Megemlékezés Fejér L.-Koltay J.: Gróf Széchenyi Istvánra emlékezve: a vízgazdálkodási társulatok múltja és jelene (I. rész) Csipai I.-Domokos M.-Jóna Z.-Körtvélyi K.: A belvízkárok további mérsékléséhez szükséges intézkedések a Kiskörei-tározó hatásterületén Ripen, C.-Tiercelin, J-R.-Navrot, C.-Klimó E.-Gajárszki Gy.-Cadillon, M.-Tremea, L.­Vermes L.: A lakossági szennyvíz mezőgazdasági és erdészeti hasznosítása Pálfai Imre: Feladatok a Tisza Csongrád megyei szakaszán Bratán M.-Hajós В.: A Duna Tolna megyei mellékág/holtág-rendszere Szilágyi József: Vízállások előrejelzése adaptív sztochasztikus modellel Rövidebb tanulmányok, közlemények beszámolók •I Papp Gábor: A Duna-Majna hajózócsatorna W ' Hozzászólás 11 AY-ÍW^ Kö n^ m M OL/ \ /4 A- ' ^ ь v A kézirat-összeállítás alaki szabályai CDU. 626/628.3 (061.1) YEAR NUMBER année 1992. ev faSicule 1« füzet ГОД ВЫПУСК

Next

/
Thumbnails
Contents