Vízügyi Közlemények, 1991 (73. évfolyam)

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI IGAZGATÓSAG KIADVANYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓKÖZPONT LXXIII. ^пЬят VÍZÜGYI КС MENYEK HYDRAULIC ENGINEERING - JLICHE MITTEILUNGEN REVUE D . ^iQUE ч ВОПГОСЫ ^ ТЕХНИКИ SZERKESZTŐ Editor - Schriftleiter - Rédacteur - Редактор DR. STELCZER KÁROLY TARTALOM Siklós Csaba üdvözlő beszéde az M HT közgyűlésén Mosonyi Emil: Kis-vfzerrtművek műszaki és gazdasági kérdései Bratán Mária: A Velencei-tó 1989. évi vízgazdálkodása Török László: A szúrőöblítés hidraulikája Góg Imre: A Kettős-Körös felső szakaszának kialakítása Rövidebb tanulmányok, közlemények beszámolók Brechtet H.M. - Führer E.: Az erdészeti hidrológiai kutatás az NSZK-ban Szilágyi József: A Muskingum-módszer ellentmondásainak vizsgálata Maan Salameh: Az öntözés fejlődése Szíria területén Kozák Miklós: Dr. Mosonyi Emil 80 éves Könyvismertetés CDU. 626/628.3 (061.1) NUMBER HEFT FASCICULE ВЫПУСК 1. füzet

Next

/
Thumbnails
Contents