Vízügyi Közlemények, 1988 (70. évfolyam)

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM KIADVÁNYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓKÖZPONT LXX. évfolyam VÍZÜGYI КГ KEMÉNYEK ВОПРОСЫ ЕХНИКИ HYDRAULIC ENGINEERS .VUE D'HYDRAULIQUE WASSERBAUI ICH. iITTEILUNGEN SZERK^ZTÓ Redaktor - Editor - Rédacteur - Schriftleiter DR. STELCZER KÁROLY TARTALOM Székely Ferenc: Szivárgási és advekciós transzportfolyamatok numerikus modellezése rétegzett hidrogeológiai rendszerben Szeredi István : A prédikálószéki szivattyús energiatározó szerepe az energiarendszerben Józsa I. - Stelczer K. : A görgetett hordalékhozam számítása Rákóczi László: Szelektív erózió: a mederalakulás numerikus modellezésének egyik kulcskérdése Lougani, H. - Zsuffa I. : Segédlet a dombvidéki tározók hidraulikai méretezéséhez Wajandt János: A vízmintavételezés továbbfejlesztése a Tisza középső szakaszán Hankó Zoltán : Hozzászólás Rákóczi L. : Szelektív erózió ... c. cikkéhez Rövidebb tanulmáyok, közlemények, beszámolók Nagyistók Ferenc : Az arzénmentesítés vízföldtani feltételei Csongrád megyében Németh Miklós: A Tisza-völgyi öntözésfejlesztés vízkészlet-gazdálkodási feltételei CDU. 626/628.3 (061.1) LAPKIADÓ VÁLLALAT, BUDAPEST ГОД ' ВЫПУСК лйВй 1988. év ™! RB 1. füzet JAHR HEFT

Next

/
Thumbnails
Contents