Vízügyi Közlemények, 1987 (69. évfolyam)

AZ .ORSZÁGOS VÍZÜGYI HIVATAL KIADVÁNYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓKÖZPONT LXIX. évfolyam . j щ ; j VÍZÜGYI KÖ MENYEK ВОПРОСЫ .ИКИ HYDRAULIC ENGINEER. . UE D'HYDRAULIQUE WASSERBAULIci iE M, fTEILUNGEN SZERKESZTŐ Редактор — Editor — Rédacteur — Schriftleiter DR STELCZER KÁROLY TARTALOM Stelczer Károly: Száz éve alapították a Vízrajzi Osztályt Starosolszky Ödön: A vízrajzi tevékenység fejlesztésének fő irányai Licskó I.-Zotter K.: Savas csapadék befolyásolta felszíni vizet tisztítási technológiának módosítása Dezsényi Z.-Lendvai Z.: A Zala vízgyűjtőjének eróziós viszonyai Csizmadia Károly: A vízrendezés és fejlesztése az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén Rákóczi László: A tavi üfcdék felkeveredése Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók Tarnóy A. Dohnalik J.: A mikroszámítógépek alkalmazása a területi hidrológiai adatgyűjtésben Szilágyi Endre: A Zala-vízgyüjtő fajlagos lefolyási viszonyainak vizsgálata Almássy Endre: A felszín alatti vizek védelme az USA-ban Mike Károly: Adatok a mederformák kölcsönhatásainak ismeretéhez Kalmár Gyula: Víztároló medence felújítása Góg Imre: Száz éves a VlTUKI CDU. 626/628.3 (061.1) LAPKIADÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents