Vízügyi Közlemények, 1985 (67. évfolyam)

A7> ORSZÁGOS VÍZÜGYI HIVATAL, KIADVANYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKOD ÜDC ' KliTATÓKÖZPON I LXVII. évfolyam VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK ВОПРОСЫ ГИДРОТЕХНИКИ HYDRAULIC ENGINEERING - REVUE D'HYDRAULIQUE WASSERBAULICHE MITTEILUNGEN SZERKESZTŐ Редактор — Editor — Rédacteur — Schriftleitej . DR. STELCZER KAROLY TARTALOM 19c: wn Somlyódy L.-Licskó I.-Fehér J.-Csänyi В.: A Sajó kadmiumszennyezettségének vizsgálata Lovretily Zs.Wisnovszky /.: Csőcsatornák felújítása és rekonstrukciója Harkányi K. Bálint G. A korlátos lineáris rendszermodell alkalmazása csapadékból származó lefolyás számítására Barlha P.-Harkányi K.: A lefolyás előrejelzése csapadékból Nováky Béla: A lefolyás éghajlati adottságai a Zagyva Tarna-vízrendszerben Pálfai Imre: Az 1983. évi aszály Magyarországon Szigyártó Zoltán: Nyíltfelszínü vízhozammérő műtárgyak vízhozamgötbéinek új, szabatos ч meghatározása Bruhács János: A nemzetközi vízjog kodifikációja Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók Wajandt János: Vízminőségi komponenscsoportok minősítésének új lehetősége Jta Guerrero, С. V. Domokos M.: A perui Canón del Pato-i vízerőmű vízpótló rendszerének hidrológiai méretezése Somlyódy L.-Hock В.: Vízkincsünk mennyisége és minősége Bartha P. Bálint G.: A Duna menti országok XII. Hidrológiai Előrejelzési KonJ Könyvismertetés ÍS w. CDU. 626 628.3 (061.1) LAPKIADÓ VAULALAT, BUDAPEST Л АО Г ' ВЫПУСК ~ ANNÉE АУоЭ. CV FASCICULE 1« IllZCl JAHR HEFT

Next

/
Thumbnails
Contents