Vízügyi Közlemények, 1984 (66. évfolyam)

50ь ^ Л AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI HIVATAL KIADVÁNYA KÖZZÉTESZI " A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓKÖZPONT LXVI. évfolyam VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK ВОПРОСЫ ГИДРОТЕХНИКИ HYDRAULIC ENGINEERING ~EVUE D'HYDRAULIQUE WASSERBAULK /TEILUNGEN jZTŐ Редактор — Ed: lacteur — Schriftleiter DR. S KÁROLY I T, ALOM Varga I.-Huszti A.: Áramlási folyamatok számítása összetett vízkormányzási rendszerekben Keszthelyi E.-Bozóky-Szeszich K.-Köllő G.: Nagytérségi vízellátási rendszerek hidraulikai vizsgálata Kontur István: Előrejelző modellek paramétereinek becslése vízállás és vízálláskülönbségek alapján Baross K.-Kornisné Akantisz Zs.: Folyószabályozás kettős átvágással a Rába pápóci szakaszán Joó Ottó: A Balaton eutrofizálódásának csökkentési lehetőségei Jolánkai Géza: A Zala foszfor - hossz-szelvény vizsgálata Vörös L-V. Balogh K.-Máté F.-Ligeti L.: A feltöltődés mértékének meghatározása N paleolimnológiai módszerekkel Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók Máté András: Az észak-pesti szennyvíztisztító telep építése Hoffmann I.-Szilágyi F-A. Gitelszon: Önműködő mozgó rendszerek alkalmazása a vízminőség vizsgálatoknál Laki Gyula: A gátak történelméből Lászlóffy Woldemár: Helyesírás és helyes írás a vízügyek terén Juhász Endre: Korszerű szennyvíziszap-szemét gyorskomposztáló berendezés Karkus Pál: A Duna-Tisza közötti vízátvezetés és a Tisza-völgyi tározás hidrológiai egyenértékűsége Ismertetés, Könyvismertetés CDU. 626/628.3 (061.1) LAPKIADÓ VÁLLALAT. BUDAPEST ГОД r ВЫПУСК ANNÉE СУ FASCICULE 1« IllZGl JAHR HEFT

Next

/
Thumbnails
Contents