Vízügyi Közlemények, 1982 (64. évfolyam)

1. füzet

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI HIVATAL KIADVÁNYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓKÖZPONT VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK ВОПРОСЫ ГИДРОТЕХНИКИ HYDRAULIC ENGINEERING — REVUE D'HYDRAULIQUE WASSERBAULICHE MITTEILUNGEN SZERKESZTŐ Редактор — Editor — Rédacteur — Schriftleiter DR. STELCZER KÁROLY Ч TARTALOM Bartha P.-Szöllösi-Nagy A.: A vízrajzi előrejelzés fejlesztési programja és eddigi eredményei Iritz László: A lineáris kisvízi előrejelző modell elméleti alapjai Bálint ZoltánÁrhullámkép-áthelyezés zsiliplánc modellel Déri József: A hosszútávú vízszintszabályozási folyamat optimalizálása Szilágyi Endre: Hidrológiai vizsgálatok a Répce nagy vízi szabályozásához Szilágyi Ferenc: A klorofill mérés módszereinek összehasonlítása Bitskey József: Hőerőművek hatása a Duna-víz fizikai, kémiai és bakteriológiai jellemzőire Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók Szöllősi-Nagy András: A kinematikus hullám és a Kalinyin—Miljukov—Nash-modell ekvivalenciája Bartha Péter: Hozzászólás Szöllősi-Nagy A. „A kinematikus hullám ..." c. cikkéhez Bodotainé Jakus Emma: A mennyiségi csapadék-előrejelzés módszerei és alkalmazásuk tapasztalatai Ambrus Sándor: Adaptív számítógépes előrejelzési módszer kísérleti a'kalmazása Bárányi Sándor: A Balaton hidrológiai jellemzői és vízszintjének szabályozása az 1P71—1980. években Könyvismertetés CDU. 626/628.3 (061.1) LAPKIADÓ VÁLLALAT, BUDAPEST ГОД " ВЫПУСК ~ ~ ANNÉE 1982. év FASClCULIi 1. fÜZet JAHR HEFT

Next

/
Thumbnails
Contents