Vízügyi Közlemények, 1945 (27. évfolyam)

A Vízügyi Közleményeket a magyar műszaki iro* dalom ápolása, a vízimunkálatok ismertetése és a velük kap* csolatos tudományos, gyakorlati»mérnöki, közgazdasági, ill. jogi kérdések megvilágítása céljából 1879«Ьеп alapította Kvassay Jenő, a magyar vízügyi szolgálat megszervezője. A Vízügyi Közlemények szerkesztőbizottságának tagjai: Hallóssy Ferenc min. osztályfőnök, a földművelésügyi minisztérium vízügyi műszaki főosztálya« nak főnöke, Berendy János min. tanácsos, h. főosztályfőnök, Pataki Béla min. osztályfőnök, Ott János min. tanácsos és Hock Károly min. tanácsos ügyosztályvezetők, dr. techn. Bogárdi János mûegy. m. tanár, műsz. tanácsos, a Vízrajzi Intézet igazgatója és dr. techn. Lászlóffy Woldemár min. o. tanácsos szerkesztő. A Vízügyi Közlemények megjelenik évente négyszer, külön füzetben több világnyelven szerkesztett idegennyelvű tartalmi kivonattal. Előfizetési ára egy évre 20 forint, az idegennyelvü résszel együtt 40 forint. Szerkesztőség és kiadóhivatal : VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK Budapest, XI., Lágymányosi-utca 14, a. IV. em. (Vízrajzi Intézet) TÁVBESZÉLŐ: 268—833, 268—834. CSEKKSZÁMLA: 161.266. Postacím; BUD APEST 112., Postafiók 70. A Vízügyi Közlemények a következőképen jelent meg: 1879—1889 közt évenkint (Kultúrmérnöki jelentések) 1890—1910 közt kötetlen sorban 30 füzetben (I—XXX-ig számozva) 1911—1918 közt kéthavonkint megjelenő folyóiratként (I—VIII. évf., évenkint 6 szám) 1919-1922 közt a folyóirat szünetelt 1923*ban (IX. évf.) 2 füzetben 1924—1927 közt a folyóirat szünetelt 1928—1933 közt félévenkint (X—XV. évf., évenkint 2 szám) 1934—1939 közt évnegyedes folyóiratként (XVI—XXI. évf., évenkint 4 szám) külön füzetben angob,francia«,német» és olasznyelvű tartalmi kivonattal 1940—1941»ben (XXII—XXIII. évf.) két=két, részben összevont számban 1942sben két kettős számban (XXIV. évf. 1—4. szám) 1943*ban (XXV. évf.) egy kettős számban 1944= és 1945=ben (XXVI. és XXVII. évf.) egy-egy összevont füzetben, idegennyelvű összefoglalással. A folyóirat fennállásának első 60 esztendejében megjelent számok tartalmáról tájékoztat : A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi• és tárgymutató 1879—1939. Összeállította .Mayer László Bolti ára : 10 forint. A Vízügyi Közleményeket az állami vízügyi hivatalok mérnökei szolgálati illetményként, nyilvános jellegű szakkönyvtárak díjmentesen, tudományos intézetek, társulatok és folyóiratok cserekiad. ványként kaphatják meg.

Next

/
Thumbnails
Contents