Vízügyi Közlemények, 1938 (20. évfolyam)

A Vízügyi Közlemények *et a magyar műszaki iro* dalom ápolása, a vízimunkálatok és a velük kapcsolatos tudo* mányos, gyakorlati*mérnöki, közgazdasági, illetőleg jogi kér« dések ismertetése céljából 1890*ben Kvassay Jenő, a vízügyi szolgálat megszervezője alapította. A Vízügyi Közlemények mo-mi között idő* höz nem kötötten, összesen 30 füzetben jelentek meg. 1911» ben évente 6 füzetben megjelenő folyóirattá alakult és az év« folyamok számozása ettől az időponttól értendő. 1919—1922, illetőleg 1924 — 1927 között a lap szünetelt. A Vízügyi Közlemények *hez 1932 óta külön füzet* ben német* francia*, angol* és olasznyelvű tartalmi össze* foglalás is készül. POSTACÍM: VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK, BUDAPEST 52. POSTAFIÓK 12. A Vízügyi Közlemények előfizetési ára : Egész évre : intézményeknek és testületeknek 20 pengő, magánosoknak 10 pengő, Egyes szám ára: intézményeknek és testületeknek.. 10 pengő, magánosoknak 5 pengő, Az idegennyelvű összefoglalás ára füzetenkint külön 4 pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents