Vízügyi Közlemények, 1918 (8. évfolyam)

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK. MŰSZAKI FOLYÓIRAT A M. KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL :„ SZERKESZTI ÉS KÖZZÉTESZI AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG. -Г :• T; " T ' , 1>у\т..'. A •• • . ' •; SZERKESZTŐ : s r ^ - л SCHMID ÖDÖN. 19ia, év. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents