Vízügyi Közlemények, 1917 (7. évfolyam)

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK. MŰSZAKI FOLYÓIRAT. A M. K1R. FÖLDMÍVELÉSÜOYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI ÉS KÖZZÉTESZI AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG. SZERKESZTŐ : SCHMID ÖDÖN. 1917. év. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents