Vízügyi Közlemények, 1915 (5. évfolyam)

5C&SÍ KÖZLEMENYEK, MŰSZAKI FOLYOIRAT. A M KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI ES KOZZETESZI / / / * AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATOSAG. SZERKESZTŐ : BOGDANFY ODON. 1915. I. félév. 1—3. füzet. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents