Vízügyi Közlemények, 1890 (1. füzet)

A TALAJJAVÍTÁSOK TERÉN 1889. ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL JELENTÉSE AZ ORSZÁGOS К и I /Г и R M к R Х< > КI H IV Ä T Ä I^N Ä I V PRÓF BETHLEN ^ANDRÁS FÖLDMÍVELÉSÜGYI M. KIK. MINISTER <J NAGVMÉLTÓSÁGÁIIOZ. BUDAPEST, 1890. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. HOLD-UTCZA 7. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents