Vízügyi Közlemények, 1890 (1. füzet)

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK. KIADJA A FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISTERIUM. BUDAPEST, I'KSTI KÖNYVNYOMDA - RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents