Kulturmérnöki jelentések, 1889

A TALAJJAVÍTÁSOK TERÉN 1889. ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL JELENTÉSE AZ ORSZÁGOS LÜIVTURMÉRNÖKI HIYÄTAIVNÄK jGrRÓP BethXen y^NDRÁs FÖLDMÍVELESÜGYI M. KIR. MINISTER UR Ő NAGYMÉLTÓSÁGÁHOZ. BUDAPEST, 1890. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. HOLD-UTCZA T. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents