Kulturmérnöki jelentések, 1888

TALAJJAVÍTÁSOK TERÉN 1888 ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL JELENTÉSE AZ ORSZÁGOS KU I /ПГН MÉRNÖK I TIí YÄTAI. N Л К jGrRÓF ^ZÉCHÉNYI jP Ä L FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER <J NAGYMÉLTÓSÁGÁHOZ BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA - RÉSZVENY-TÁRSASAG 1889

Next

/
Thumbnails
Contents