Kulturmérnöki jelentések, 1886

tOQÇ A TALAJJAVÍTÁSOK TERÉN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL JELENTÉSE AZ ORSZÁGOS KULTÚRMÉRNÖKI HIVATALNAK GRÓF SZÉCHÉNYI PÁL Л 7'"' Y V ; FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER Ö NAGVMÉLTÓSÁGÁHOZ. ж BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents