Kulturmérnöki jelentések, 1885

A TALAJJAVÍTÁSOK TERÉN 1885. ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL JELENTÉSE AZ ORSZÁGOS KULTÚRMÉRNÖKI HIVATALNAK GRÓF SZÉCHÉNYI PÁL FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER Ő NAGYMÉLTÓSÁGÁHOZ. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. l886.

Next

/
Thumbnails
Contents