Kulturmérnöki jelentések, 1884

J GO A TALAJJAVÍTÁSOK TERÉN 1884. évben tett intézkedésekről^/ JELENTÉSE A KULTURMÉRNÖKSÉGNEK GRÓF SZÉCHÉNYI PÁL FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M. K. MINISTER Ő NAGYMÉLTÓSÁGÁHOZ. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents