Kulturmérnöki jelentések, 1883

А ТА!. Л Ii AVITA SO К ГI: RIT 83. évben tett intézkódésekröl JELENTESE А К U LT U R M É R N Ö К S É G N E К GRÓF SZÉCHÉNYI PÁL Ol DM IVE LÉS-, IPAR- KS KERESKEDELEMÜGYI M. К. MINISTER (J NAGYM ELTOSAGAIIOZ. TÖRZSKÖNYVI SZÁM BUDAPEST, 1884. PESTI K< NYVNYOMDA-RÉSZYÉN V-'TÀBSASAG HOLD-UTCZA 7-

Next

/
Thumbnails
Contents