Kulturmérnöki jelentések, 1882

talajjavítások terén 1882. ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL JELENTÉSE A KULTURMÉRNÖKSÉGNEK GRÓF SZÉCHÉNYI PÁL FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M. K. MINISTER Ü NAGYMÉLTÓSÁGÁHOZ. BUDAPEST, 1383. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. Hold-utcza 7. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents