Kulturmérnöki jelentések, 1881

зал / з Л TALAJJAVÍTÁSOK TERÉN 1881. ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL JELENTÉSE A KULTURMERNÖKSÉGNEK BÁRÓ KEMÉNY GÁBOR FÖLDMÍVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M. K. MINISTER Ő NAGYMÉLTÓSÁGÁHOZ. I. MELLÉKLET A FÖLDMÍYELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM 1882. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSÁHOZ. (RENDES KIADÁSOK, III. CZÍM, 3. ROVAT.) BUDAPEST, 1882. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents