Kulturmérnöki jelentések, 1880

A TALAJJAVÍTÁSOK TERÉN 1880. EVBEN TETT TNTÉZKF.DÉSEKRŐL J E L E N T. I ; S E KULTÜBM KliXÖKSFJíXKK j3ÁRO JÍEMÉNY pABOT^ F§rÍl>MlVEI/ÉS-, IPAR- ÉK KERESKEDELEMÜGYI M. K. MINISTER Ő NAGY MÉLTÓSÁGÁHOZ, IV. MELLEKLET II FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M/VGY. KIR. 1880. ÉVI „ 4έKÖLT S K« V E T К S É NEK INDOKOLÁSÁHOZ. (RENDES KIADÁSOK, III, CZ1M, 3. ROVAT,) BUDAPEST, 1881. А Л1 AGYAI! KHI ÁL VI А1;Г,АМ NYOM ПАТИН.

Next

/
Thumbnails
Contents