Dégen Imre: Vízgazdálkodás I. A vízgazdálkodás közgazdasági alapjai (tankönyvkiadó, Budapest, 1972)

Cf-=> -=r Ч *• * •< п ■'О -fi ^ as vi а к . в i . - в и в —7' -- — •гг/' ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ fi С7 ____ ____ — “ ~ .1 заг-/гть т ~ с~>ч " " г Cí >v> > Ifi fi | § #f11 á ;&/ f 1 fi Л С® W /IIA/ № М«||АЧ .-- ■ - / LliUlini мё%^т i 1^­■ПЛ:А/llAxAi ft I M 1mi I Ifloftl Ш J ... • b- Cr' j.. . ■ — Vrfc ._■ . ;-,'s . 1 •; ?T\i IQIIS ij s: €1 I? IШ % LÍ'b isaee i w Ia I VI кгуы'Ч':* •; p> A ■-. • ; áj;í ?& i1 .5 й ■ i j i - ■ : . ■

Next

/
Thumbnails
Contents