Visszajelentések 1941-1942

& Rapa/B ^ B u k ~ r e s t, jmuár 2. / M-gy-r Távir-ti írod-./ Az Összes nr. reggeli l?.pok cáfolják -„zt p. külföldi hirt, hogy I'hgy^jors zág>mozgósított vclna. -A D/Wá He Róma, január 2 ./Magyar Távirati Iroda/ ' A Popolo di ^oma részletesen közli a Pester Lloyd londoni tudósitójanak a legutóbbi London ellen intézett légitámadásról szóló beszámolóját, D ' B ? 6 ? a > január 2. /ifagyar TávLraM Tr-,vW a magyar-jugoszláv szorzadésn^^ulajdDBitottákf J b«M,08 körök --^SÍIfof^/Atí Tá l ix ^ HelL.szolgálata január 2.^20 óra ^anestrol Hellkommoxz-jelentest ad a marosvásárhoíyi müselyemgyár o- Sa/L^ B Q ^=aban_részletöson boseámolt a sikos %^>n Ve Mr/B |k B e r 1 i n, 4, Januar /í .agyar Távirati Iroda/ Di« deutschen Blätter zitieren aus ,, einem Artikel aes" ungarischen Pressedionstos„Budapester ^ackrichtan. dar die l^ujakrs­begrissung des Londoner Rundfunks an aas ungarische Volk ironisiert. Der Völkische Beobachter bringt diesen Artikel untor der Überschrift "Ungarn leknt englische inbiedernnp^nr.».« kr Szf/Vy J(L R <5 m a, január 4./Magyar Távirati Irsda/ , * A Messaggert és a többi olasz lap megemlékezik a Budapesti Értesítőnek arról a közléséről, amely az aigol rdiiónak a-^agyarckhoz intézett íjévi Üdvözletével foglalkoaik. ~ • — ' i4 Y 1­Ze/B/Vy k íMmet Távirati Irtda Heltsaolgálata 1941. január 4.-én IC óra 47 perces adásában közölte Tllein-ReviC tky Antsl rendkiviili követte és meghatalmazott miniszterré történt kinevezésének hirét. ... 4 Következő budapesti keltezésű hiráben közli a Német 1 avirat: Troda, hegy a Moszkvában folyó magyar-szovietorosz tárgyalások kedvezően Haladnak, a közeljövőben létrejön a közvetlen vasúti, pssta- és taviróforra* 7 lom a Szovjetunióval. Harmadik budapesti hirében beszámol a Német x ávirati Irodai az ui jövedelmi rdókról, kiemelve az a glegényadót és n gyermektelen há-

Next

/
Thumbnails
Contents