Visszajelentések 1939-1940

m X Ke/Ke/Vv A Stefahian-szolgálatTll.5o-ös adásának budapesti M?í sze­rint a lapok hozsák a spanvol követség cáfolatát Yague, Queipo de Liano és A randa tábornokok ügyeden./iíTI/ X Ke/Ke/Vv A Stefanian-szolgálat 11.55-ös adásában budapesti hirt közöl az ui .képviselőház mandátumainak az igazolás után mutatkozó pártmeeoszlása­rölí/KTÍ/ _ •_ X Ke/Ke/Vv A Stefanian-szolgálat 12.25-ös adásában magvar lapszemlét kö­zöl az olasz hadgyakorlatok fontosságától. /MTI/ W Na/Lüo i DHB Hell-szolgálata r.ugusztus 1.-én 21. órás adásában\J\• a következő bukaresti keltezésű hirt közli: Die rumänische Ifoöhriehtenagontur meldet, dass die rum^a­nisciic Regierung infolge der Zwischenfälle an der rumänisch-ungarischen Grenze, die seit einigen Tagen in Sinaja begonnenen rumänisch-ungarischen Grenzrcgolungs- und iOrtschaftsvcrh^ndlungon ausgesetzt habe, bis zu dem Augenblick, in dem die ungarische Regierung Massnahmen zur Vermeidung weiterer Grenzzwischenfälle getroffen habe. Die rumänischen Blatter beschäftigen sich , eingehend mit den letzton Grenzzwischnnfallen an der rmnanisch-ungariscaev-N A Grenze. , \M l Bei der Schilderung der Zwischenfälle wird die Schuld x / Ungarn .zugeschoben. /MTI/ I Hb/Zs/íío A Kav s-Iroda Holl-szolgálata jelenti Budapestről 21 órás adásában : A tácsői határincidens során a magyar határőrök viszonozták az el­lenfél tüzelését. _ magyar közlemény kiemeli, hog;^ ;:r reggel a Tisza balpart­ján román ütojet állit ott ak fel. amely Técsőt fenyegeti, de ágyúlövés nom ^ történt, /mi/ d Na/Mq/lío i Díffi Hell-szolgálata augusztus 1.-én 20 órás adásában tM ! közli Korosztos-?i scher Ferenc belügyminiszter ^képviselőházi kijelentését a "rongyos gárda" Lengyelországba menekült t~-gj iról./MTl/ W Mo/Ko A DMB Holl-szolgálat: augusztus 1.-én 21 órás adásában^ / if ffl j közli a MTI jelentését a ' ' ' magyar kormány lépeséről a técsői határ­incidenssel 'i^pcsol tban./'.l'Tl/ j. 1 Hb/Zs/Mo A Havas-Iroda Hell-szolgálata 23 órás adásában Budapest, / keltezessél közli, hogy a magyar kormány lépést tett Bukarestben és hoz-" f zát<_szi. hogy a sajtó értesülése szerint megegyezés jött létre a magyar fausztató vállalat és a román helyi hatóságok között. Ennek következtében a magyar társ ság azt hitte, hogy megkezdheti a tutajozást. : . román ható­ságoknakneGi volt tudomásuk a helyi megegyezésről és" ezért lőttek rá a ru­tén tutajosokra. /HITI/ X E/E A Stefani-iroda ITell-szolgálata 22.40-kor ezt adt,:a ­Budapest. Heresztes-Fi scher belügyminiszter nyil .tkezata az áll amp o lg ár s ági tó r v én y v i t á j á ba n # ~ , Buda <5st. Nyilas-kiskáté elkobzása. /MTI./ THb/Zs/Vé A Havas-iroda Mell-szolgálata augusztus l.-i 23 éra 30 per ces adásában beszámolt a budapesti képviselőház ülésórái és a.belügyminisz­ter felszólalásáról. 0fRSZAGOSi.tVc.LTAH v „• /} ' Kszekció •* / Jj

Next

/
Thumbnails
Contents