Virrasztó, 1975 (4. évfolyam, 3. szám)

1975-01-01 / 3. szám

Virrasztó • AZ ELSZAKÍTOTT MAGYAR TERÜLETEK HANGJA • IDŐSZAKI SZEMLE MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT E SZAMUNK TARTALMÁBÓL: Szent László király (vers).................................... 762. o. Mindszenty bíboros mondta...................................... 763. o. f Takács Gábor, ferences atya ......................... 766. o. 50 évvel ezelőtt szentelték pappá, 25 évvel ezelőtt börtönözték be Márton Aront, Erdély vértanú püspökét . . . 767. o. Nevezetesebb erdélyi évfordulók 1974-ben . . 775. o. Szatmár város eredetének kérdése.........................781. o. t Dr. Ráttkay R. Kálmán ............................... 789. o. 20 éves Délmagyarország Felszabadító Tanácsa 784. o. Késik az új horvát történetszemlélet .... 790. o. t Stjepan Bauerlein diakovári püspök .... 793. o. A felvidéki művelődés utolsó két éve .... 797. o. Mi lesz Ausztriával Tito halála után? .... 802. o. Lapszemle 805. o. Az Olvasó írja 808. o. Könyvszemle 809. o. IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1975. JANUÁR

Next

/
Thumbnails
Contents