Virrasztó, 1971 (1. évfolyam, 4. szám, 2. évfolyam 1-2. szám)

1971-03-01 / 4. szám

Szent István születésének 1000 éves évfordulójára (Folytatás) DR. PADÂNYI VIKTOR: n. A GIZELLA-REJTÉLY A Szent István ciklus — Géza halálától a Vata lázadáshoz vezető ötven esztendő — a komplexum egyöntetű magasztalá­­sán és az ellenzék nemzeti keserűségének egyöntetű elmarasz­talásán kívül történettudományi bonckés alá a szó igazi értel­mében nem került, és az így kialakult, egyfelől csupa morális és intellektuális «egyház»i héroszokból, másfelől csupa aljas és buta «magyar» gazemberekből összetevődő gyerekes képnek igen sok érdekes, sőt lényeges eleme a mai napig naiv és középkori homályban maradt. A Szent-István ciklus egyik ilyen eleme a Gizellát körül­vevő középkori homály. Gizella bajor hercegnő a kútfők szerint 974-ben, vagy 975- ben született és házasságkötése után 100 évvel, 1095-ben, még élt, ezek szerint tehát 121-ik életévének betöltése után halt volna meg. Hosszú élete, középkori egyházi magyarázat szerint, életszentségének «jutalma» volt, s ez volt az egyik csodálatos körülmény, amelynek alapján az Egyház később boldoggá avatta. Az adat alapos kutatás alá nem került, a magyar tör­ténettudomány, mely oly sok kézenfekvő dolgot elutasít, ebben a képtelenségben nem hozott döntést. Születésének időpontja, legfeljebb két év bizonytalanságá­val megállapítható. Halálának időpontjához a passaui bencés­kolostor egykorú feljegyzése nyújt alapot, amelyből megálla­pítható, hogy «Gizella magyar királyné» 1095-ben még élt. Azt azonban, hogy ez a «Gizella magyar királyné» valóban Istvánnak a felesége volt-e, eddig még senki ki nem mutatta. 4

Next

/
Thumbnails
Contents