Virrasztó, 1970 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1970-04-04 / 1. szám

15 ÉV UTÁN ELHALLGATOTT A LÁRMAFA A LÁRMAFA (Erdélyi Figyelő. Kiadja: Erdélyi Műhely, Lienz, Osttirol, Schweizergasse 35, Österreich), az emig­ráció egyetlen komoly, számottevő erdélyi folyóirata, 15 évi riogatás, óvás, figyelmeztetés után végleg elhallgatott és kicsiny, de izzó, öt világrészt riasztó fénye többé nem virrasztja Erdély magyarjainak, székelyeinek a kegyetlen sorssal vívott élet-halálküzdelmét. Nem azért, mintha már nem lenne rá szükség és senkit sem érdekelne többé a Kárpátmedence egyharmadát ki­tevő Erdély pusztulásra ítélt magyarjainak, székelyeinek a puszta létért folytatott néma küzdelme. Hanem azért, mert a LÁRMAFA szerkesztő-kiadója, a 76 éves öreg székely, dr. Kedves András — a lap társszerkesztője, dr. Vargha Lajos csak a nyáron hunyt el tragikus hirtelenséggel — nyugdíjba ment és eladta kis könyvkötő műhelyét, ahol a kenyérkereset mellett a székely ember hajthatatlan elszántságával éjt nappallá téve szerkesz­tette, sokszorosította, postázta 15 éven keresztül a LÁR­MAFÁT. És — bármennyire is nehéz kimondani — a már idegenben felnőtt újabb nemzedékben nem akadt senki, aki beállt volna a Lármafát virrasztók közé! Pedig még sohasem volt oly nagy szükség a lármafa­­gyujtogatókra, virrasztókra, mint napjainkban, amikor a Balkán ultranacionalista, bolsevista románjai végleg fel akarják számolni, szét akarják szórni Erdély és kap­csolt részeinek 2 milliónyi őslakos magyarját és székelyét. Bármennyire fájdalmas is, hogy kilobbant a LÁRMAFA utolsó zsarátnoka is — 1967/68-ban már csak évkönyv formájában jelent meg — a lap szerkesztői: dr. Kedves András, néhai dr. Varga Lajos, dr. Sánta Gábor, állandó munkatársai: ERIS, Csíkménasági, valamint a Délvidék Hangja és Felvidékünk visszhangja című rovatok vezetői: Homonnay Elemér és néhai dr. Szent-Iványi Géza nyugodt lelkiismerettel mondhatják el, hogy «jó munkát» végeztek. Az emigráció újra szegényebb lett egy magas színvonalú dokumentációs lappal, Erdély szenvedő, pusztuló magyar­jai és székelyei pedig elvesztették egyetlen szabadföldi bátor, harcos szószólójukat. Én mégis rendületlenül hiszem, hogy 15 év megfeszí­­tet, önzetlen, áldozatos munkája nem volt hiábavaló, mert «Isten az igaz ügyet sosem hagyja el!» N. Y., 1968. aLÁRMAFA USA megbízottja

Next

/
Thumbnails
Contents