Vetés és Aratás, 1978 (11. évfolyam, 1-6. szám)

1978 / 1. szám

11. évfolyam Azon az úton ... 5 Mózes 5, 32—33 Ismeretlen tájon, ahol még nem járt az ember, érdeklődni szokott: merre kell menni? 1978 egyelőre mindnyájunk számára ismeretlen táj. Egyikünk sem tudja előre, mit hoz ez az év a magunk, családunk, gyülekezetünk, népünk és a világ számára. Lehetnek álmaink, elkép­zeléseink, terveink — de hogy végül is mit hoz az új esztendő, nem tudjuk. Ismeretlen tájon olyasvalakitől szoktunk érdeklődni, aki ismeri az utat, a kör­nyéket. A jövendőt egy valaki ismeri: Isten, akinek a kezében van a holnap, a jövő, az örökkévalóság. Isten, aki így szól: „Kérdezzétek meg a jövendőt tő­lem.Г (Ézs 45, 11) Istennek most, az év elején, egész év­re szólóan ez az üzenete: „Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megpa­rancsolt Istenetek, az Úr, hogy élhes­setek és jó dolgotok legyen.“ „Azon az úton.“ Ez magatartást, lel­­kületet jelent. Szempontokat, irányvo­nalat. Az út tíz szakaszát jelöli meg Isten törvénye, a Tízparancsolat. Sok­ezeréves, avult, idejétmúlt útmutatás ez? „Nemcsak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mive­­lünk is, mindnyájunkkal, akik itt ma élet­ben vagyunk“ (5 Móz 5, 3). Idejétmúlt dolog, hogy megosztott szív­vel nem lehet az ember boldog? — „Ne legyen más istened rajtam kí­vül!“ —, hogy ne a magunk kezének al­kotását imádjuk az élő Isten helyett? Hogy Istent gyalázó káromkodással ne vonjunk magunkra ítéletet? Hogy hat munkanap után testnek-léleknek szük­sége van megpihenésre, különben fel­őrlődik az ember? Idejétmúlt dolog a szülők tisztelete? Kérdezzük csak meg a kisgyermekek, serdülők szüleit, vagy az öregeket, akikre gyermekeik rá se néznek! Ide­jétmúlt dolog, hogy „Ne ölj, ne gyűlöl­ködj, embertársadat ne bántsd!“? Ide­jétmúlt dolog, hogy „Ne paráználkodj!“? A statisztika szerint minden harmadik házasság csődbe jut s a másodszor kö­tött házasságoknak még nagyobb a százaléka. Idejétmúlt dolog a „Ne lopj!“? Van-e olyan nap, amelyen súlyos visszaélésekre fény ne derülne? Makulátlanok vagyunk-e anyagi dol­gokban? Idejétmúlt figyelmeztetés, hogy beszédünkben ne legyen hazugság, pletyka, rágalom? Hogy ne irigykedjünk egymásra? Az út, amelyet Isten elénk ad, tíz sza­kaszból áll. A Törvény az egyes szaka­szokat jelöli meg. De az út egésze, az egyetlen tökéletes út maga Jézus Krisz­tus, aki így szólt: „Én vagyok az út“ (Jn 14, 6). Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy a Törvényt betöltse — helyettünk, törvényszegők helyett is. Tökéletesen 1. szám

Next

/
Thumbnails
Contents