Verhovayak Lapja, 1939. július (22. évfolyam, 28. szám)

1939-07-13 / 28. szám

glk QIdal___________________________Verhovayak Lapja (aOOD BYE AMERICA! Innen, a “PILSUDSKI” tengerjáró pompás hajó fedélzetéről küldjük búcsú­szavunkat Verhovay Tagtársainkhoz! ... A bucsuzkodás lázas izgalmain túlestünk s ez a gyönyörű uszó-palota útban van már Európa felé . . . Felettünk nefelejts-szinü a mosolygó égboltozat s alattunk mélységes titkai­val — a tenger hömpölyög . . . Mosolygó örömmel és mélységes há'ával köszönjük meg e helyen a Verhovay Segély Egylet Igazgatóságának ama bölcs határozatát és intézkedését, melynek ré­vén alkalmat nyújtott nekünk most arra, hogy az Egyesület költségén megláthas­suk szép Magyarországot és részesei lehessünk mindazon kellemeknek, melyeket egy ilyen gyönyörűséges ut nyújt. Tagtársi tisztelettel és GOOD BYE köszöntéssel: Kun Bertalan igazgató — és Varga J. Mihály központi pénztáros a társasutazás vezetői. Hinder Sándor — New York, N. Y. Pécsi Józsefné — South Bend, Ind. Bálint Ferencné — South Bend, Ind. Varga Ferencné — South Bend, Ind. Máté Ferenc — Grafton, Ohio Gál Imréné — Cleveland, Ohio Horváth István — Plymouth, Mich. Perduk Gyula — New Brunswick, N. J. Perhács Julia — Hollidays Cove, W. Va. Fejes Mihályné — Toledo, Ohio Füredi Menyhértné — Pittsburgh, Pa. Siket Verőn — New York, N. Y. Lukács Vendelné — South Bend, Ind. Balog Ferenc — Chicago, 111. Nagy Mary — South Bend, Ind. Boros István — Flint, Mich. Ifj. Józsa Mihály — Detroit, Mich. Gallovich Mary — Detroit, Mich. Petro Roszika — Woodbridge, N. J. Szalay N. Gyula — Detroit, Mich. Dr. Kondor József — Trenton, N. J. Debreczeni Sándor, ifj. — Daisytown, Pa. Czigler Ottó — New York, N. Y. Goydán S. Sándor — McKeesport, Pa. Fábián Mária — Omaha, Nebr. NYERS IGAZGATÓNK BÚCSÚSZAVAI A RÁDIÓN South Bend vitte el az idén a pálmát... Onnan ke­rült ki a legtöbb Verhovay versenynyertes... Ez a pusz­ta tény magában véve is nagy horderejű esemény a Verhovay Portán, mely arra enged következtetni, hogy olyan komoly munkával se­hol sem láttak neki a revízi­ós versenyfutásnak, mint ép­pen South Benden. Az elis­merés legszebb hangján jut­tatta ezt kifejezésre Nyers István igazgatónk, aki a bu­­csuzás pillanatát azzal tette emlékezetessé, hogy a rádión mondotta a következő meg­ható szavakat: Hadd szóljunk hozzátok, Verhovay követekhez, az in­dulás pillanatában! Hozzá­tok, kik a Testvériesség be­csület mezején vívtátok ki magatoknak azokat az érde­meket, melynek szárnyain indultok most útra, szép Ma­gyarhonba; Szülőt, Testvért, Rokonokat... kebletekre ölel ni. Mikor megérkeztek a ma­gyar határra, miként Árpád nemzete az elragadóan szép Kárpátok bércei között vo­nultok a Duna-Tisza rónáira, ahol látni fogjátok a magyar tengert, a délibábot, a mezei vadvirágot s halljátok a pa­csirták énekét, a gerlieék bu­gását és érezni fogjátok a magyarvirágok balzsamos il­latát! Kedves Verhovay test­véreim! A megcsonkított magyar nemzetnek, a mi test véreinknek vigyétek el az amerikai magyarság szives üdvözletét... Verhovay követek! Az ut­­rakelésnek pillanatában kí­vánunk nektek szerencsés utazást, a viszontlátásra! Tiszteletetekre pedig szól­jon most a nóta ... “Sárbogárd, Dombóvár ..--------------O-----------— MEGÉL BELŐLE Kohn és Grün, akik régen nem látták egymást, talál­koznak és miután hosszasan elbeszélgetnek, azt kérdi Kohn: — Na és mit csinál a fiad? — A fiam Az egy költő? — Mi az, hogy egy költő? — Egy poéta. Rimeket csinál... — Rimeket? Mi az egyál­talán, hogy rim? — Azt se tudod? Rim pél­dául az, amikor ilyesmit ir: “Az istállóba bemegyek, S megvakarok egy fejős tehenet”. — No, ne mondd. És eb­ből megél? 1939 Julius 13. Asthma ellen ingyen a nyáron át Ha azokban a borzasztó aszthma rohamokban szenved a nyári meleg­ben ; ha fuldeklik a hőségtói és portól és kapkod levegő után ; ha nincsenek nyugalmas éjszakái és úgy érzi, hogy ez a betegség lassanként megfosztja az élettől, azonnal Írjon a Frontier Asthma Co.-hoz egy kiváló módszer ingyenes próbájáért. Mindegy, hogy hol lakik, vagy van-e bizalma a vilá­gon bármilyen módszerben, még ma küldjön ezért a módszerért. Ha egy életen át szenvedett és megpróbált már mindent, ne adja fel a reményt, hanem küldjön még ma egy ingyenes próbáért. Ez nem kerül semmibe. Frontier Asthma Co., 462 Niagara St. 302D Frontier Bldg. Buffalo. N. Y. ARANYPENGŐ “készpénz olcsóbb, mint Utazási pengő" Utódállamok pénzei is árfolyamon alul. Kihozatali, fordítási, óhazai jogi ügyek és polgárosodási ügyek ingyen. • Pénzküldés ajánlatot tő­lem kérjen és pénzt takarít GARTNER LAJOS Utazási, Pénzküldési és Közjegyzői iroda 207 E. 84th St. — New York, N. Y. (A Verhovay Egylet tagja) KEREKES TESTVÉREK Amerika Legnagyobb Magyar Könyv és Zenemű Kereskedése 208 Fast 86th St.. New York. N. Y. Magyar könyvek, kották, lemezek, szórakoztató olvasmányok, regények, elbeszélések tudományos müvek, szín­darabok. gazdasági, műszaki, orvosi ismeretek. — írjon, milyen könyveket kíván- és kérjen ilyen csoportos ár­­íegyzéket. Postai rendeléseket ponto­san eszközlünk. A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET KERÜLETI SZERVEZŐI: 1. ALBERTY LAJOS, Box 12, Station B„ Dayton, Ohio. 2. CSER J. FERENC, 999 So. Broad St., Trenton, N. J. 3. CIBOLYA JÓZSEF, 426 Main Street, Dickson City, Pa. 4. CINCEL LAJOS. 1408 Miff­lin Street, Homestead, Pa. 5. FÜLÖP JÁNOJ, 240 Lang­ley Ave, N.S. Pittsburgh, Pa 6. GYŐRFFY LÓRÁNT, 9255 Cottage Grove A. Chicago, III. 7. GYULAY SÁNDOR, 2449 So. Liddesdale, Detroit. Mich. 8. KARL E. ALBERT, 8637 Buckeye Rd., Cleveland, O. 9. MOLNÁR LAJOS, 165 East 66th St., New York. N. Y. 10. SIMÓ MIHÁLY. 647 South Webb St., Alliance, Ohio. 11. TAKÁCS MIKLÓS, 113 Hall Heights Ave, Youngstown, O. 12. TÓTH GYÖRGY. 1436 Sunny­­mede Ave. South Bend, Ind. Junius 1-én ui verseny kezdődött FEEN-A-MINT! NEW IO ^ SIZE I PAN AMERICAN TRUST COMPANY HARBOR STATE BRANCH Alapította: KISS EMIL FOURTH AYE. AT 9th ST., NEW YORK Több mint 30 éve szolgáljuk az amerikai magyarságot PÉNZKÜLDES BÁRHOVÁ A LEGOLCSÓBB ARAKON HAJÓJEGYEK - BETÉTEK KÖZJEGYZŐ! ÜGYEK Forduljon hozzánk bizalommal Member Federal Deposit InsuronceCorporotion

Next

/
Thumbnails
Contents