Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1949. március-december (46. évfolyam, 1-22. szám)

1948. évi tárgymutató

Gyimesi József vm. irodatiszt, nem rendszeres ál­lásban eltöltött szolgálati idejének beszámítása 22. Gyermekvédelmi mozgalom támogatása 57. Gyógyszertárak felállítása vasvármegye t-öbb köz­ségében . 60. i H Hancz József munka-könyvének körözése 6. Hegedűs László ny. körjegyző részére tanulmányi családi pótlék megállapítása 21. Horváth Béla dr. orvosi oklevélének kihirdetése 3. Horváth Cecilia munkakönyvének körözése 43, 47. Horváth Dezső vm. irodatiszt soronkivüli előlépte­tése • 1, 57. Horváth Dezső th. utőr katonai szolgálati idejének beszámítása 81. Horváth Izolda. részére kegynevelési járulák meg­állapítása 10. Horváth János th. utőr, katonai szolgálati idejének beszámítása 81. Horváth József th. utőr, katonai szolgálati idejé­nek beszámítása 96. Horváth Lajos kámi lakos v. körjegyző, nyugdij- igányének eutasitása 57. Horváth Vendel autófuvarozási vállalatának enge­délyezése 44. Huszár József segédjegyző nyugdíjazása 53. I. 3. Janzsó Kálmán jegyző, nyugállományba helye­zése 109. Járási főjegyzők 1948. és 1949. évi kültárgyalási napjai 23, 114. Jenei István körjegyző nyugdíjazása 28. Jónás Imre vm. altiszt, katonai szolgáati idejének beszámiása 65. K. Kalmár Ilona munkakönyvének körözése 29. Kardos Mihály dr. árvaszéki elnök nyudijazása 57. Kántor Lajos segédjegyző nyugdíjazása 27. Kéményseprési munkakerüetek újabb beosztása 100, 113. Klimesenkó Antal és tsai honosítása 42. Koltai Jenő szombathelyi lakos részére géperejű bérautófuvarozási vállalat fenntartásának engedé­lyezése 25. Koroknai Győző sárvári lakos részére u. a. 16. Kovács Béa celldömölki' lakos fagylalt árusítási engedélyének körözése 44. Kovács István vasvári lakos rézsére autófuvarozási vállalat fenntartására vonatkozó engedély ki­. adása \ 71. Kovács István th. utőr, katonai szolgálati idejének a közszolgálatba való beszámítása 108. Kovács József alispán soronkivüli előléptetése és nyugdíjazása 53. Körállatorvosok 1949. évi kiszállási napjainak megállapítása f 3. Körmendi Pál községi irodatiszt magánszolgálatba eltöltött szolgálati ilejének a közszolgálatba való beszámítása 27. Kőszeg város polgármesteri állásának betöltése 62. Kőszegi Katolikus Nőegylet könyöradomány gyűj­tési engedélye 14. Kőszegi Közkórházban lebontott barakképület anyagának értékesítése és felhasználása 9. Kőszegi kórház ápolási dijának megállapítása 10. Kőszegi kórház egyes ingatlanainak eladása 53. Közmunkavátlság 1948. évi mértékének megál­lapítása 2. Közgyűlés nov. havi tárgysorozata 87. Közúti alap terhére, alkalmazottak karácsonyi se­gélye 2. Közutak mentén álló fák tulajdonjoga és egyéb kérdések rendezése 57. Kühár Ferenc körmendi lakos részére gépjármű- vállalat üzembentartására kiadott negedély 28. L Ly. Lakat. Nándorné munkakönyvének körözése 25. Lakic,s Ferenc munkaköniyvének körözése 6. Láng Ödön szentgotthárdi lakos bérautófuvarozási engedélye 59. Lőrinc Emőné özvegyi nyugdijának megállapí­tása 53. M. Magyar Helikon mozgalom támogatása 2. Magyar Szabadságharcos Szövetség támogatása 82. Marton Gyua th. utőr nyugdíjazása 53. MÁVAUT Szombathely—szentgotthárdi autóbusz járatának engedélyezése 32. Meszer Lajos th. utőr, nyugdijának újabb meg­állapítása 9. Mezőgczdasági munkaverseny hírei 45, 50. Mezőgazdasági munkások közmunkára való igény- bevételének szabályozása 53. Mészáros József munkakönyvének körözése 28, 32. Micskievicz András honosítása 42. N. Ny. Nagy Ferenc gépjármű vállalatának engedélye­zése • 16. Nagy Gizella kegydijának újbóli megállapítása 10. Nagy János th. utőr nyugdíjazása 53. Naszádos István sárvári lakos gép jármű-vállalatá­nak engedélyezése 28. Navratil József lakhatási engedélyének körözése 55. Németh Ferenc irodatiszt nyugdíjas minőségben eltöltött, szolgálati idejének beszámítása 96. Németh Ferenc' dr. vm. főjegyző szabadpályán el­töltött szolgálati idejének beszámítása 111.

Next

/
Thumbnails
Contents