Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1941. január-december (28. [!39.] évfolyam, 1-25. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 2 Főszolgabirák kültárgyalási napjainak megálla­pítása: 3. G. Gy. \ Galba Vince főszolgabíró szabadsága: 164. Gazdasági munkabér megállapítására vonatkozó határozat módosítása: 27, 145. Gábori Ernő dr. celldömölki községi orvos sza­badsága: 57. Gál Antal munkástoborzási engedélye: 196. Geosits János munkástoborzási engedélye: 196. Góri szülésznői állás betöltése: 48. Görög Dénes dr. kórházi főorvos szabadsága: 166. Görög Sándor egyházashetyei lakos segélyezése: 229. ' ' 1 Gutaházai körbábai állás betöltése: 16. Gyámpénztári pénzek kamatkulcsának megálla­pítása: 49. 166. Gyermekgondozás a nemzetvédelem szolgálatá­ban: 50. Gyermekkertek létesítése: 50. Gyujtólapok, gyujtócsövek elleni védekezés: 136, 137. Györvári djjnoki állás betöltése: 213, 236. Gyümölcstermelési intézők fizetési pótlékával kap­csolatban a th. segély felemelése: 173. H. Házalókereskedés eltiltására vm, szabályrende­let: 98. Hegedűs József búcsúi korcsmáros cukorszállitási igazolványának megsemmisitése: 122. Hetthéssy Jenő dr. főszolgabíró szabadsága:_204. HidashoUósi munkásháztelek ingatlan átengedése a vm. szociális alapnak: 2. Himlő és ujraoltások az 1941. évben: 66. Hóhányási kötelezettség megállapítása: 3, 42. Honvéd Ludovika Akadémia Alapítványi helyé pályázat: 87, 101. \ Honosítás: 17, 31, 69, 212. Horváth Antal körmendi kórházgondnok szabad­sága: 130. Horváth. Ernőné olaszkai lakos kegy dijának meg­állapítása: 177. Horváth Ferenc jánosházai lakos kerékpáriga­zolványának megsemmisítése: 182. Horváth István jánosházai lakos kerékpárign- zolványápak megsemmisítése: 161. Horváth Lajos pösei lakos segélyezése; 230. Horvátnádaljai irnoki állás betöltése: 197. Horváth Sándor vm. irodafőtiszt személyi pótlé­kának megállapítása: 37. Horváth Sándor kőszegi lakos cselédkönyvének megsemmisítése: 60. Hőbe Lajos csényei lakos kegy díjának megállapi- . tása: 25. Höbér Károly th. utinapszámos kegy dijának meg­állapítása: 62. I. J. Jákfa község vadászati jogának hasznosítása: 58. Jáki dijnoki állás betöltése: 212. K. Kajári Károly jánosházai lakos kerékpárigazohá­nyának megsemmisitése: 161. Kakasvásár: 202. Karácsony Zsigmond kemenesmagasi lakos se­gélyezése: 41. Karátföld-sárfimizdói ut kiépítéséhez terület ki­sajátítás: 48, 89. Karátföldi szülésznői állás betöltése: 17. Káld község vadászati jogának hasznosítása: 7. Kántor E. Ödön m. kir. tisztiorvos szabadsága: 152. Károly György dr. kórházi alorvos szabadsága: 164. Kazár Károly gasztonyi lakos th. segélye: 171. Kázmér János dr. körorvos szabadsága: 130. Karcai segédjegyzői állás betöltése: 78. Kertész Gyula rédicsi lakos munkástoborzási en­gedélye: 15, 234. Kertész József rédicsi lakos munkástoborzási en­gedélye: 15. Kevey István dr. főszolgabíró szabadsága: 221. »Kis Hitterjesztö« és Világpósta terjesztésének engedélyezése: 84. Kiss József dr. vm. aljegyző szabadsága: 212. Kisunyomi körjegyzői állás betöltése: 58. Kiskereskedői kijelölések elleni jogorvoslat; 98. Kóczán József vm. árvaszéki ülnök szabadsá­ga: 139. Kovács Antal kámoni lakos kováesiparigazolvá- nyának megsemmisitése: 156. Kovács István jánosházai lakos kerékpárigazol­ványának megsemmisitése: 132. Kovács József püspöktamási lakos ipari mun­kakönyvének megsemmisitése: 209. Kovács Gyula alsópatyi lakos munkakönyvének megsemmisitése: 238. König Tibor vm. fogalmazó szabadsága: 31. Körállatorvosok 1941. évi kiszállási napjai: 12. Körmendi j. székház telekvételi ügye: 39, 62. Körmend nagyközségi irnoki állás betöltése: 185. Körözések: 7, 9, 18, 19, 20. 21, 32, 51, 58, 59. 70, 71, 78, 89, 90, 103, 104, 105, 106, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 155. 160, 161, 167, 169, 175, 17<6, 180, 181, 186. 187, 188, 189, 190, 197, 198. 205, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 217, 218. 224, 225, 236, 237, 238, Körözés viszavonása: 52, 59, 90, 106, 143, 156, 161, 169, 176, 209, 238. ____j K őszegfalva vasúti megállóhelyhez vezető ut ki­sajátítása: 112. Kőszegi járásbíróság iratainak selejtezése: 205. Kőszeg megyei városi aljegyzői állás betöltése: 196. Kőszeg megyei városi mérnöki állásának betöl­tése: 222.

Next

/
Thumbnails
Contents