Vadász- és Versenylap 53. évfolyam, 1909

VADÁSZ-és VERSENYLAP tw § . 7 ?> > 1909. ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: LÖVIK KAROLY. TARTALOM. A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei. Mindon számban gytllési határozatok, versenyfeltó­telek, programmok, nevezések, Magyar Lovargylet határozatai stb. Ugyanezen rovat alatt a vidéki galoppversenyegy­letek hivatalos versenyfeltételei, határozatai, verseny­nevezései és versenyjelentései, azonkívül a telivér versenylovak elnevezései, birtokváltozások, ellések, versenyszinek bejelentései stb. A M. L. B. versenyfeltételei .. Versenyfeltétel helyreigazítás ... Veszprémi versenyek feltételei Soproni versenyek feltételei Nagykikiudai versenyfeltételek ... .. Pécsi versenyfeltételek Kassai versenyfeltételek Pápai versenyek eredménye Budapesti tavaszi veisenyek eredményei 210, 217, 222, 230, 287, 242, 248, 253 Nyíregyházai versenyfeltételek — — Debreczeni versenyfeltételek Pécsi versenyek eredménye... Nyíregyházai versenyek eredménye Soproni versenyek eredménye — .. Debreczeni versenyek eredménye Kassai versenyek eredménye Alsózsnki versenyfeltételek Nagykikindai veisenyek eredménye ... ... Alagi lovaregyleti versenyek eredményei 311, 316 Szabadkai versenyfeltételek..., Zombori versenyfeltételek ... Nagyváradi versenyfeltételek Marosvásárhelyi versenyfeltételek... ... Aradi versenyfeltételeké .... Budapesti nyári versenyek eredményei 385 392, 400, 406, 410, 415, 421, 426, 432. 437 Szabadkai versenyek eredménye. 402 Szatmári versenyfeltételek ... 411 Zombori versenyek eredménye 418 Kisjenői versenyfeltételek... 463 Nagyváradi versenyek eredménye ... ... 468 Budapesti őszi versenyek eredményei 472, 477, 482, 489, 495, 500, 506, 511, 51h 1 25 109 117 125 145 151 185 165 204 213 234 255 261 267 277 287 320 321 331 347 359 363 Marosvásárhelyi versenyek eredménye. Szatmári versenyek eredménye Szegedi versenyek eredménye Kisvárdai versenyek eredmenye Kisjenői versenyek eredménye . Alsózsuki versenyek eredménye Aradi versenyek eredménye.. 497, 513. 484 497 502 513 525 525 539 Nem hivatalos Versenymegfeszelesek, lefolyások, apróságok. A telivérió hivatása ... 9 Lótenyésztésünk .... ... ... ... 10 Tenyésztési kérdések 11, 17, 69 Telivertenyésztéstlnk fejlesztése ... ... ... 17 Széchényi a pót ló nevelésről ... ... — 17 Importokról... ._ ... ... 18 Vidéki ta asztalatok ... 18 A M. L. E. versenyfeltételei ... ... ... ... 18 A telivértenyésztés kérdése.. ... 25, 39, 53 Az angol háromévesekről.. ... 25 A háromévesek ... 26 Telivértenyészté^ünk és a versenyügy 27,40, 47,56, 103 A két Oaks ... ... ... ... ... ... ... 40 Nugommorv... _ 45 Festa... ' ... ... ... 45 Idomítás alatt levő lovak jegyzéke 48, 57, 64, 74, 79. 89, 97, 106 Az Osztrák Jockey-Club versenyfeltételei 50 A braganzai herczeg inditványa 54 Pályakérdés ... .. Hogy kell versenyeket nézni ? Beszélgetős br. Springer Gusztávval A Rákosi dij ... ... ... _._ __. ... 62 71, Az Alagi nagy akadályverseny... ... 62, 136, A bécsi handieapok ... Lincolnshire és Grand National 65, 113, A Przedswit handicap ... ... ... ... 72, A Háromévesek nagy handicapja Beltenyésztés ... Rentier és Armand .. A telivértenyésztés ügye ... ... Az alagi eseményekhez .. ... .. Sorbonne megvásárlása ... A törlések után ... ... ... .. Séta a trainingtetepeken . Tenyésztésünk jövője ... Telivértenyésztésünk ügyéhez 101, ... 77, 86, 94, 95, 104, 113, 120, 55 55 61 119 142 63 121 147 78 102 82 85 88 89 93 131 97 110 Alagi és tatai élet... ... 106, 121 Nyilt levél gr. Edelsheim-Gyulay Lipóthoz 109 Alag ill A budapesti lóversenytér jövője'.. 112 A bécsi handieapok a törlések után 112 Országos sportemlék-kiállitás ... 117 A bécsi tavaszi meeting 143 Tarai távozása 162 A Trial Stakes ... 176 A Magyar Lovaregylet ülései 198, 213, 597 A Király-dij... A tavaszi telivérárverés A derby ... ... .... Utolsó liirek a derby-kandidátusokrúl A bábolnai anyag Telivórárverés a Freudenauban A napajedli árverés eredménye A német derby „ ... .. Kétéveseink .. ... Magyar versenyügy és a főváros A Szent István-dij ... A belföldi tenyésztők Budapesti telivérárverés Nugommorv kimúlt A St. Leger... Az Austria-dij .. A gr. Henckel Hugo Memorial Statisztika Handicap az 1909. évre Tenyésztési eredmény .. A családszámok ,_.' Rascal ... ... A Kanczadij ... Deczember 15..-. — ­Newmarketi árvores 286, 226, 597 246 270 271 277 466 .. ... 291 „. ... 302 ... ... 322 381 389 408 ... ...425,517 481 ... ... 485 530 544 ... 563, 569 569, 575, 581 570 583 587 ... ... 588 588 ... 590 Urlovasok Szövetkezete a hivatalos részben. A szövetkezet gyűléseinek határozatai, versenyfelté­telei, programmjai, nevezései stb. Az Urlovasok Szövetkezete versenyfeltételei 33, 261 Alagi első tavaszi meeting eredménye 125, 130, 135. 141 Alagi második tavaszi meeting eredménye 152, 157 Pozsonyi versenyek eredménye ... ._ 201,205 Alagi nyári versenyek eredménye... ... 2b7, 293 Siófoki versenyek eredménye ... 321 Tátralomniczi versenyek eredménye 369, 374, 381 Alagi szeptemberi versenyek eredménye 440, 447,4 1 Alagi novemberi versenyek eredménye 553, 559 Nem hivatalos. Az Urlovasok Szövetkezete gyűlése ... ... 28 A vidéki versenyegyletek értekezlete ... ._ 29 Díjlovaglás, díjugratás 219 A díjlovagló és dijugrató versenyhez ... __ 323 Nem hazai gyepek. Nizza ... 40, 48 A meran-maisi versenyek feltótelei ... 78, 97, 137 Prágai versenyfeltételek ... ... ... ... 121, 168 Bécsi tavaszi versenyek eredménye 154, 160, 167, 171, 176, 182, 187, 192, 200 Karlsbadi versenyfeltételek ... ... 173 Hamburg-Horni versenyek feltételei ... 187 Luzerni versenyfeltételek ... .... — 304 Milanói versenyfeltételek ... 337 Leipziger Rennverein feltételei 572 Lincolnshire és Grand National 121, 128 City and Suburban handicap ... 179 2000 Guineas 194 1000 Guineas ... 202 Kempton Park Great Jubilee handicap 216 Prágai versenyek eredmenye ... 236, 241, 247, 252 Bécsi nyái i versenyek eredménye 256, 263, 269, 280, 285, 289, 295 Angol derby ... .. Angol Oaks ... ... Hamburgi nagy dij Manchester Cop ... Union-Rennen ... ._ 259, 266 266 274 282 282 Belga derby.. - - 282 292 300 ; 310 .. ... 310 310, 315, 319 334 - — 41 4 Bécsi szeptemberi versenyek eredménye 443, 449, 452, 456, 465 Angol Leger ... ... 446 Jockey-Club Stakes ... ... ... - 488 Franczia derby Ascoti versenyek Grand Prix ... Német derby Karlsbad ... ... Nagy berlini dij.. Badeni nagy dij Bécsi októberi versenyek eredménye 522, 527, 529 536, 540, 543, 550 Cambridgeshire Stakes .. ... 547 Bécsi novemberi versenyek eredménye... 555, 560 Manchester November handicap . ... ... ... 574 Országos lótenyésztés. A földmivelésügyi minisztérium lótenyésztési osz­tályának a m, kir. állami ménesekre, méntelepekre, a lótenyész bizottmányokra vonatkozó hirei, határo­zatai stb. Még egyszer távlovaglás ... 29 A kisteleki ménes állománya ... ... aO A lovastisztek érdekében ... 58 66, 75, 80, 89, 98, 107, 122, 584, 588 66, 81, 90, 122, 299, 325, 328, 333 A katonatiszti lovasegylet tenyész-jutalmai ... 80 Kimutatás ménesekben elletett csikókról 98,138,208,266 Az irlandi import 228 A legjobb katona-ló tenyésztők ... ... ... 273 Kisorolt állami kanczák és heréltek ... ... .... 509 Ménlóvásár eredménye ... ... ... 516 Kisbéri kanczabejelentés ... 562, 563 A tiszti lovak árverése 564 Kisbéri kanczák beosztása ... ... ... ... ... 572 A félvértenyésztés kérdései Állami lovak a lalkavadászaíokcn Vadászat, Lövészet. Nemzetközi vadászati kiállítás Bécsben 83 Budapesti Polo-Club. Hirek, eredmények ... 228, 241, 246, 252, 259, 296 Falkavadászat. Karácsony a falka mögött ... ... 19 Falkavadászatok 1909-ben 499, 504, 528, 547, 561, 564, 573, 584, 589, 597 Hubertus Szent-Lórinczen 557 Agarászat. Az 1909. év végéu futandó agár-derby 30 A Waterloo-Cup ... 91 Derby nevezései ... ... 123 Zempléni elegyagárverseny feltételei... ... ... 377 Torontáli « « ... ... 377 Szabolcsi « « 398 Bácskai « « 398 Országos agárverseny-naptár ... 404 Agár-derby nevezésekről ... ... 404 Gömöri elegyagárverseny felt. és eredm. 404, 533 Csanádm. « « « « ... 404 Szolnok m. v « « « 404 Veszprémi kölyökagárverseny feltétele 414 Az agár derby ... ... ... ... 546 Bácskai jubileumverseny 565 Veszprémi szukaagárverseny ... ... 565 Szolnokmegyei elegyagárverseny 566 Elegyagárverseny Ó-Földeákon ... ... 566 Galiba-verseny ... — 566 Szabolcsi agárverseny — — 571 Országos agárverseny — 571 Torontáli elegyagárverseny ... ... ... ... 577 Veszprémmegyei agárverseny - 577 Bácskai billikom... ... 583 Pedigreek. Festa .. ... 45 Maxim ... Sorbonne 89 Icy Wind Kisasszony kácska 95 Marabon Grey Melton... ... 108 Rascal Minoiu ... 194 Dicső ... ... .... 206 Lappalie 214 Kahlenberg ... ... 235 Ardentrive ... 252 Stixeustein ... ... 279 For Ever ... ... 306 Wool Winder ... 334 Adora 354 Cynthia ... ... 362 Melopsitte ... ... 378 Rouquin 396 Teneriffe - Santa Mo­uica-iv.(TüzesSzent)425 Nekrologok. gr. Esterházy Ferencz ­Schmidt Henrik ­Barker H. ... ... — --­Képek. 9—16 oldalakon. 436 459 ._ ... 493 ...511, 536 Kártyás derbyny. ag. 547 Orient ... ... 550 Adam -Muse-ivadék 564 Pardon—Lilla-ivadék564 Desmond-Barnabimhó574 Sympathy ... .... 576 Saint Arnaut—Dub­lin-ivadék 577 Adam—Patience-iv. 578 Rother Stadl—Furcsa579 Styx—Becky Sharpe585 Raeburn — Blondine 586 Rascal (nagy) ... 587 Isinglass— Vonzó-iv. 599 ... 133 466 ... 578 Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest, V., Kalman-utcza 2.

Next

/
Thumbnails
Contents