Vadász- és Versenylap 51. évfolyam, 1907

Gümörvármogyei Agarász Egyesület versenyei 597 lontálvin.-i Agarász és Lovas egylet agár _ versenyei — --»• — 627. 672, /32 Csanádinegyei Agarász verseny - 641 Bácsbodrogni. « « — — — '08, 733 Szaholcsvárm. « « — -- — — 748 .Inbileoml verseny és Klnöki-dij _ 715 Pedigreek. Keystone II. felJon-Beregvölgy Red Hot-Kall» Tltlna-Pardon Lang Hpan (agár) Maria Gnlaor Lángoló 219 Venus Sediranda Horkny Héja Cliislehurst Anuska-Phil Pel leg-Pardon Akárhogy Pardon Mary Ann-Morgan Green Rose-Dunure lliimroek Honavista Polar Star Elmore Htyrian Mordant Orby Saus Houecl Deslr 32 Gaboriau 389, 440 69 Dolly Watts 403 85 Flordelice 403 94 Treachery 404 Affinity 404 122 Count 409 182 Useful 464 , 242 Match me 464 237 Sixtus 505 24» Hammurabi 538 26i; Kármentő 571 267 Slieve Gallion 583 270 Talma 620 277 Flordelice-John o' Gaunt 277 620 278 S/.ende-Roval Lancer 621 278 Frau God) 625 286 Womliwell 658 286 Achilles 720 287 Dinneford 721 2111 Tulipán II. (agár) 724 890 Néni (agár) 724 349 Lally 730 355 Sickle 744 307 Chilmark-Gallinule 745 377 Blblahi 746 Nekrolog. ülehy Jen.vó gr. Nádudvary Tormay Béla Károlyi István gr . Kvassay Károly hadnagy Sárkány dánon Ferenoz i Képek. Fabula Fabula megnyeri a Zukunfts-Kennent Nugommorv Persimmon, az angol champion-apamén... Tatagyöngye a Sohönaui dij után Morpeth a Derby után ... Taxis berezegné A volt és a jelenlegi master A szt.-lörinezl udvaron . Ozlráky Mari grófné A lórinezi falka Pushball .. ... Magától ugró ló Hlieve Gallion, az angol derby favoritja Troutbeok Részlet n budapesti nagy trlbtlnröl Az Irish bank ugrása Pardubitzban Trtjár O'Bajan , A. Carter .._ Titina Val d'Or Gr. Szápáry Pál díjazott hintósai 31 38 447 717 727 11 12 13 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 Úttörő a kutyák táplálása terén a Fattinger-féle szabad, husrostos kutyalepény, mely kiváló összetételénél fogva kifo­gástalanul táplál és a kutyákat leg­jobb állapotba hozza. 50 kg. 22 K. 6 kg. bérmentve 3 K. Fattinger-féle fiatal és beteg kutya, továbbá fáczán, baromfi tápanyag jegyzékét ingyen és bérmentve küldi Fattingrer szabad, kutya­lepény és baromfi-táp­anyag-gyár WIENER-NEUSTADT. 250-nél több első dij. YERSENYDIJAK mindennemű sportra, állandóan . f>; f fazdag választókban találhatók -) SCHUCH L. UTÓDAI l és ;> diszmüáru^üzletében. | BUDAPEST,Kigyó-n. 4. Fedezési hirdetés. Az 1908. évi fedeztetési idényben az abonyi ménesben (vasút-, posta- és távirda-állomas Abony, Pestmegye) a következő telivér mének állanak: RAEBURN ell. 1890-lien, apja St. Simon, anyja Moweriua (Do­novan és Somolina anyja) Scottisch Chief-töl. Raeburn a kővetkező nagy versenyeket nyerte ; BoBcawen Stakes, Ham Stakes, Stud Produce Stakes, Royal Stakes, Lancashire Stakes (Issinglass és La Fléche ellen). Ivadékai angol sikpályákon 550000 koronán felül nyertek. Ezen nyerők között vannak: Eboracum, Lady Ogle, St. Frida-k., Silverpoint, Alvescot, Kdna Lyali, yueen of the Vale, Ramelton— Lassie-k., Rostrevor, Selected, Consolation, Ettrick, Hogarth, Nettlecreeper, Strattortj Albermarle, Liberation, Non tread over, Vidammc, Puppet-k., Nebelig, Sunburnt Coldra, Regalia, Roshven, Master Ludwig, Noblesse, King's Limner, Wild Apple, Japan, Ringburn. Mileray, Bonanza, A. R. A., Garonne-k., Rayah. Bil­bau, Scotch Mixture, Cecil-k., Hepburn, Kaffer Chief, Cup de Grace, Daedalus, Lady Thea, Black Lace, Sir Henry, Wedderburn, Woodehnck, Fiji, Lady Les­lie Romney, Pillo, Point of View, Baeberry Resem­blance ; továbbá az osztrák-magyar versenypálnákon Szélicsend (Szt. István dij nyertese). Amras és Gatlinger 145000 koronát nyertek. Fedezési dij: 600 korona. (Még öt kancza iogadtatik el.) PIETY ell. 1893-ban, ap. Satiety a Devote. Hermlttöl, a Devotion, Stockwelltöl. Piety győzött a sandowni Great Kingston Two yrs old Race. — a manchesteri Cnp. — (1887 £.) ós az ascotl Alexandra Plateban (1340 £.) Piety nyertes ivadékai angol pályákon: Copshaw holm. Keithock és Cassok; osztrák-magyar verseny­pályákon : Apatin, Peia Pythia, Suhogó, Tarok, Fi tyóka. Tilos, Prokop és Sturm. Fedezési dij: 100 kor A kanczák gondozása és élelmezése a kis­béri dij szabás szerint számíttatik és a ménes­iutézííség kívánatára a számla a kanczák el­szállítása előtt egyenlítendő ki. Bejelentések Or. Harkányi Jánoshoz, Budapest, Andrássy-út 4. sz., intézendők. t kisteleki ménesben anyakanczák, csikók, lovak egész éven át tartásra, ápolásra elfogadtatnak. Tartás, és ellátás kisbéri díjszabás szerint. Bejelentéseket elfogad és bövebbi értesítéseket ád Fáy Béla, Hatvan (posta, vasút, távírda állomás.) 1900. párisi világkiállítás GRAND PRIX. 12 arany-, 20 ezüstérem, 30 tisztelet-és elismerő oklevél. — Alapittatatt 1853-ban. mosóviz lovak számára. Egy tiveg ára 2 korona 80 fillér. Negyven év óta van használatban az udvari, valamint versenyistállókban is lovak izmai­nak erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamodásoknál és az izmok mere­vedésénél, stb. Lovat a trainingben bámula­tos eredmények felmutatására képesiti. \ I 1 , 1 . védjegye, czimkéje és csoma­golása szabadalmazva s csak akkor valódi, ha ezen véd­jegygyei van ellátva. Főraktár: Török József gyógyszertára. Budapest, Király-utcza 12 Andrássy-ut 26. Az egyedi ménes­ben több angol teli­vén fedezőmén Bona Vista, Dunure, Galifard, stb. után nevelve, nagyok és erő­sek, ugy telivér, mint félvér ménesekbe alkalmasak, igen méltányos áron eladók. Vasútállomás és táviró­czim: „Egyedcsanak" Egyedi ménesintézőség (Sopron-m.). SC1IMIUT M. Budapest, VIII., Rákóczi-ut 25., szíjgyártó, nyerges és bőröndös. a Vas-u sarkán. Ajánlja saját gyortmáhyu kocsiz«- és lovagló-szerszámait, utazó- és kézi-bőröndök, női kézitáskák (ridikül) és övek, pénz-, szivar-, és czigaretta- stb. tárczáit. árjegyzék ingyen. Sebntznuurtai HL WIBOR. 98 első dij, s között 53 aranyérem 36 évi fényes sikerek bizonyítják a WEBER-féle dnvadcsapdak kitűnőségét, melyek minden szőrmés vadra, a menyóttől az orosz­lánig, továbbá szárnyas duvad es halak számára kaphatók. Legjobb róhatányéruas 11b. számú, Weber R. találmánya, gömbölyű vagy négyszögletű hen­gyelehhel, ára 4 márha 50 fillér. Más czégek ugyancsak lib számú tányér­vasai értéktelen utánzatok. Valódi ERNST W. féle rókaszimat kg.-kent 3 márka. Képes árjegyzék valamennyi WEBER R.-féle talál­mányról ing,eo. I. ÄCii Haynau (Porosz-Szilázia) Csász. kir. udvari szállitó.—

Next

/
Thumbnails
Contents