Vadász- és Versenylap 44. évfolyam, 1900

5b 3, ciH TARTALOM-JEGYZEK; 1900. NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOS ÉS FŐSZERKESZTŐ: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ A M. LOVAREGYLET NYUG. TITKÁRA, FELELŐS SZERKESZTŐ : FERDINANDY BÉLA. TARTALOM. . O ' * <f zph- * 12 17 31 40 I. A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei majd minden számban (gyűlési határozatok, verseny­föltételek, programmok, nevezések, stb. stb.) II. Telivértenyésztés és versenyek. l.i Értekezések és ismertetések A M L. E. 1900. évi propozicziói megbeszélése 1 A versenyzés sportja és tapasztalatok a tart köréből 2, 10, 23, 29, 38, 50, 58 A versenyistállók jövedelmezőséeéröl 3, 32, 41, 51 Trainingben levő lovak jegyzéke 4, 15, 32, 42, 52, 61, 77, 112, 126 Oiy anyakanczák apai leszármazása, melyek­nek ivadékai 1889 ben legalább 10000 ko­ronát nyertek nálnnk Még néhány szó a M. L. E. idei propozióihoz Tata télen. (Látogatás a versenyistállókban)... Mennyi verseny van nyitva nálunk a német lovaknak és mennyi Németországban a mieinknek ? — — A versenyekre készülő lovak ismertetése (A trainingtelepekröl) 50,61, 65, 68, 74, 94, 103,109, 124 Telivértenyésztésünk és a Bruce Lowe rend­szer (Gr. Szápáry Iván) 59 Tenyésztőink nyereményei 1899-ben 67, 76 A márczius 7-iki teh 'rközlések megbeszélése 96 A bécsi tavaszi meeting versenynapjainak elő­zetes és utólagos megbeszélése 156, 165, 171, 176, 180, 185. 192, 199, 206 A budapesti tavaszi meeting versenynapjainak előzetes és utólagos megbeszélése 208, 213, 228, 232, 240, 244, 251, 260 (Lásd a hiva­talos részleteket a III. fejezet alatt) A bndapesti és bécsi sikvursenyek távolsá­gainak összehasonlítása A bécsi nyári meeting versenynapjainak elő­zetes és utólagos megbeszélése. 261, 263, 267, 276, 283, 288, 296, Előre pillantások a bécsi Derbyhez ... Adatok a bécsy Derby történetéhez A bécsi Derby eredményének méltatása Előre pillantás a német Derbyre Előszó a sarejevoi versenyekhez ... A serajevoi versenyekről. A német Derby eredményének megvitatása .. A karlsbadi versenyek méltatása 332, 336, 343 347, 352, 356, 360 A tatai versenyek méltatása 360, 361 Mi a magyar handicaper tipje az István-dijra 377 Az Arad-esermöi tájfajta lókiállitás és a kis­jenői versenyekről (S. J. F.) 373, 274 A kottingbrunni versenyek méltatása 372, 376, 380, 385, 388, 392, 403 A tátra-lomniczi versenyekről 336, 400, 410 A budapesti nyári versenyek méltatása 409, 416, 421, 430, 436, 444, 452 A Szt. Isván-dij eredményéről 437 A bécsi szeptemberi versenyek méltatása 469, 476, 480, 484, 488, 494 Jim Morganról és lovaglási módszeréről 484 A startgép hasznavehetöségéröl (Gr, Szápáry Iván)496 A startgépek kérdéséhez (S. J. F.) 496 A budapesti őszi versenyek leírása 510, 512, 517, 525. 528, 532, 540, 548, 552, 51.0 A bécsi októberi versenyekről 464, 568, 576, 580, 584, 591 Az amerikai lovaglási módszerről 584 Időmérési tanulmányok a budapesti őszi mee­tingről 593 Megjegyzések a fentebbiekkez 594 Védekezés az amerikaiak ellen (Az amerikaiak praktikái. Lord Durham actiója) 612 ... 217 271 390 273, 277 278 .. 284 313 ... 316. 325 ... 327 Ujabb adatok az «amerikai» vitákhoz 616 Kétéveseink származási mérlege 1900-ban ... 623 A «dopingo-ról ... ... ... 626 Apaméneink sikerei 1909-ban ivadékaik nye­remény nagysága szerint ... ... 636, 644, 653 Ujabb adatok . «doping »-hoz 638 2. Nevezések és |verseny feltételek az összes bel földi versenyedre majd minden számban. 3. Tudósítások és részletes leirások ;a belföldi versenyek eredményeiről. Alag : tavaszi meeting ... 137. 140. 144, 152. 164. « Rákosi dij gátverseny « Nagy akadályverseny Bécs. tavaszi meeting: I. nap (Przedswit hdcp) ... II. « (Szabad hdcp) III. « (Schwechati dij) IV. « (Kisbérverseny) V. « (Államdij)... ... ... VI « (Tavaszi verseny) .. VII. « (Bálvány hdcp) Vili. « (Trial stakes) IX « (Fenék verseny) X. « (Kincsem hdcp) ... . DebreczenJ: kétnapos meeting Pozsony : (Katonatiszti egylet) 2,34 « (Urlovasok szöv.) 207, 213 Budapest ; tavaszi meeting I. nap (Nemzeti) 214 II. « (Májusi hdcp) 221 III. « (Asszonyságok dija) 226 IV. « (Kancza dij) ..' 236 V. « (Király dij) 237 VI. « (Kettős ivadék veis.) ... ... 242 VII. « (Államdij) 248 VIII. « (Károlyi memorial) 2o3 IX. « (Alagi dij) 254 X. « (Zár hdcp) ... 262 Bécs : nyári meetinj I. nap (Kanczadij) II. « (Cambuscan-verseny) III. « (Vinea-verseny) IV. « (Gomba-verseny) V. « (Taurus-Handicap)... . .. ... VI. « (Államdij) VII. « (Derby) VIII. « (Parsifal-Handicap) IX. « (Lady Patroness-verseny) ... X. « (Metropole-dij) XI. « (tlastings-verseny) Alag nyári meeting 295, 298, 303, Krakkó ötnapos meeting Kassa kétnapos meeting Sarajevo kétnapos meeting .. ... ... Karlsbad: tiz napos meeting 338. 312 344, Tata : ­Alag : juliusi meeting - ... Kottingbrunn: kilencz napos meeting 373, 384, 388, Czegléd: Tátra-Lomnitz : négy napos meeting ... Budapest: nyári meeting « 1 nap Igazgatósági dij « 2 « (Kísérleti verseny 1) « 3 « (Nyári Ildcp) c 4 « (Kettős ivadék verseny) « 5 « (István dij) « 6 « (Elnöki dij) « 7 « (Budapesti dij) « 8 « (Budai dij) « 9 « (Állvány dij) « 10 « (Királyné dij) ... 264 268 ... 268 271 ... 276 284 ... 285 289 ... 297 297 ... 293 331, 337 ... 313 324 ... 325 348, 352 357, 361 ... 362 137 376, 380 392, 408 392 401, 410 418 ... 424 425 434 ... 441 442 ... 448 460 ... 456 458 Alag : öt napos szeptemberi meeting 468, Bécs : szeptemberi meeting « 1 nap (Nagy Hdcp) « 2 « (Stronzian Hdcp) ... .. « 3 « (Állam dij) « 4 « (Esterházy Memorial)... . (Nagy Hdcp) (Gaga verseny) (\'erneuil Hdcp) ... (Állam dij) (Jubileum dij) Maros-Vásárhely : két napos meeting... . Budapest: őszi meeting « 1 nap (Kísérleti verseny) ... ... » (Prince of Wales Hdcp) « (Szt.-Leger) ... ... « (Öszi. Handicap) . « (Hatvani dij) ... « (Nyilt Handicap)... . « (Lovaregyleti dij) « (Földmivelési m. dij)... « (Totalisateur-Hdcp) « (Szt. László-dij) . « (Öszi dij) « (Dunakeszi dij) kétnapos meeting 137 « 2 144 « 3 « 4 166 « 5 166 a 6 172 « 7 176 « 8 180 « 9 185 « 10 192 « 11 192 « 12 199 Nagyvárad 206 Szatmár 176 Kolozsvár: Zombor Bécs : októberi meeting I. nap (Királyné hdcp) II. « (Abonnent hdcp) III. « (Kahlenbergi dij) ... IV. « (Austria-dij) V. « (Primás II. vers.) ... VI. « (Bucsu-hdcp) VII. « (Gourmand hdcp) ... VIII- « (Henckel memorial) Kis-Várda ... Nagy-Kikinda 1. Arad : kétnapos meeting Alag : kétnapos meeting Bécs : pótmeeting Zágráb Pardubitz ... 532, 597, 605, 608, 611 472, 475 479 ... 469 473 ... 476 480 ... 481 484 ... 488 495 ... 495 494 ... 510 514 ... 522 529 ... 530 530 ... 537 542 ... 543 5.-.0 ... 554 562 ... 515 539 551, 567 532 564 569 576 576 580 592 592 592 549 591 595 60 4 615 607 606 4. Külföldi gyepek. Nizza : Prix de Monte Carlo - 33 « Grand Prix de Monaco 33 A baden-badeni propoziczók ismertetése 97 « « 1900-iki propozicziók 97, 105, 117, 131 Lincoln : Licolnshire handicap ... 111. 126. 131 Liverpool: Nagy akadály 126. 133. 141 Newmarket: 2000 Quinea ... ... 211 « 1000 Quinea ... 211 PáriS: Kancza dij — 265 Hamburg: Nagydij 273 PáriS: Derby ' - — 273 Epsom : Derby - 280 « Kanczadij 292 Páris : Grand Prix 298 Hamburg : Hansa dij ... 314 « Német Derby 327 Newmarket : Princes of Wales stakes 345 Berlin: Nagy dij '67 Sandown Park : Eclipse stakes 374 A baden-badeni versenyek méltatása 431, 439, 447, 454 Köln : Sapliirverseny 474 Doncaster: St. Leger ... ... 489 Newmarket : Jockey-Club stakes ... 526 Hannover: St. Leger 535 Newmarket : Cesarewitch 558 « Cambridgeshire 584 VADÁSZ es VERSENYLAP

Next

/
Thumbnails
Contents