Vadász- és Versenylap 43. évfolyam, 1899

TARTALOM-JEGYIEK m. szECHíHn üi'.mía ílirlaptári «öixitkaapló NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. " KI AU ÓT UL 'Á J DONOS ES FŐSZERKESZTŐ : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ A M. LOYAREGYL ET NYUG. TITKÁRA. FELELŐS SZERKESZTŐ ; FERDINANDY BÉLA TARTA LOM. I. A Magyar Lovar-Egylet hivatalos közleményei majd minden számban (gyűlési határozatok, verseny­iöltételek, programmok, nevezések, stb. stb.) II. Telivér-tenyésztés és versenyek. 1. Értekezések és ismertetések. A M. L. E. 1899. évi propoziczióinak meg­beszélése —. --- - 1 Apaméneink sikerei 1898-ban (ivadékaik s ezek anyái szerint csoportosítva) Kezdete a tavalyi évfolyamban 2 Francziaország lótenyésztése 1897-ben 4 Lord Durham nézetei az 1898-iki angol verseny­évről - --- 5 Trainingbeu levő lovak jegyzéke 5, 12, 13, 25, 3i. 43, 50, 55, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 84. 92, 100 A tavalyi kétévesekről 10 A bécsi verseny propozicziók megbeszélése ... 23 Kottingbrunni verseny propozicziók megbeszé­lése 30 Mennyiség és minőség a hazai tv. kancza­anyagról (Búvár) — 30 A Nátron-bicarbonic-folyadék használata a meddő kanczáknál (S—s) 54 Az amerikai viszonyokról ... 54 A classicus versenyek és az előre fogadások 61 Válasz a Natron-bicarbonic czikkre (Gr. Pálffy József) 71 Egy kis correctió az «AUg. Sportzeitnng» czikkére a budapesti versenytávolságokat illetőleg (S. s.) 73 A márczius 1. nagy nevezésekről 74 A versenyekre készülő lovak ismertetése (A trai­ning telepekről) 90, 91, 97, 98, 99 Az orosz katonaló hanyatlása és okai tenyész­tési szempontból (S. J. F.) 124 A bécsi tavaszi meeting leírása 141, 143, 145. 157. 162, 167, 178, 183 A Przedswit hdcpröl ... 136 A Trial stakesről 167, 178 Előre pillantások a budapesti tavaszi meeting versenyeire 189, 196, 203. 207, 215, 222, 227, 234 A budapesti tavaszi versenyek leírása 195,'202, 206, 214, 222. 225, 233 A bécsi nyári meeting leírása 241, 841, 249, 250, 262, 266, 270. 279 A bécsi Derbyre előre pillantás 255 A Derby eredményéről 262 A Kassai versenyekről ... 290 A Krakkói versenyekről 286, 292 A serajevoi versenyekről (S—k.)__ 301, 308 A carlsbadi « « 306, 315 A tatai « « 326 A tatai istállók készülődéséről az év második felében (Ohidi) ... ... 337 A Kottingbrunni nyári meeting leírása 342, 345, 355, 363 Előre pillantások Tátra-Lomniczra (Ó) ... 362, 368 A tátrai versenyek leírása (0) 367, 374 Elörepillantások a budapesti nvári meeting verse­nyeire ... 375. 386. 396. 405. 407. 415. 422. 427 A budapesti nyári versenyek leirása 379. 386. 394. 404. 406. 414. 421. 426 A Szt. István dij eredményéről ... 395 A bécsi őszi versenyek leirása 435. 439. 443 451. 459. 462 Előre pillantások a bpesti őszi versenyekre 466, 478. 483. 486. 496. 502. 607. 513. 521. 518 A bpesti őszi versenyek leirása 478, 482. 488. 495. 503. 508. 614. 524. 529. 532 Attila leszármazásáról (Bruce lowe szerint) ... 479 Anuska, Mindegy, Néni leszármazásáról (Bruce Lowe szerint.. 487 A Maros-vásárhelyi versenyek leirása ... ... 496 A legelök változtatásáról ... 528 A bécsi októberi versenyek eredményeiről 539, 545, 549, 553, 557, 562, 565, 575 Előre pillantás az Ausztria dijra 539 Ujabb adatok Bruce Lowe tanaihoz (Dr. R— г) 568 Apaméneink sikerei 1899-ben (ivadékaik s ezek anyái szerint csoportosítva) ... ... 583, 594 Az 1899-i versenyév főbb eredményei A newmarketi deczemberi árverés anyagának ismertetése — A bookmakerekröl és üzleteikről a lefolyt év­ben (N—t.) A versenyzés sportja és tapasztalatok a turf köréből több számban Mr. Lowther a versenyügy reformjáról (Dr. R—r)611 603 593 ... 596 602 2. Nevezések és feltételek az összes belföldi ver­senyekre majd minden számban. 3. Tudósítás s részletes leírás a belföldi versenyek eredményeiről. Alag : tavaszi meeting 117, 122, 130, 176 « Rákosi dij gátverseny. 118 « Nagy akadályverseny 122 Bécs, tavaszi meeting : I. nap. (Przedswit hdcp) 142 II. « (Szabad hdcp) 143 III. « (Kisbéröcscse vers.) ... 146 IV. « (Államdij) 150 V. « (Kisbérverseny) 158 VI. « (Tavaszi verseny) 162 VII. « (Bálvánv hdcp)' 167 VIII. « (Trial stakes)..." 178 IX. « (Fenék verseny) 179 X. « (Kincsem hdcp) 183 Dobreczen: két napos meeting 143 Sopron : « « « 175 Pozsony (Katonatiszti egylet) 216 « (Urlovasok szöv.) 187. 197 Budapest, tavaszi meeting : I. nap (Májusi hdcp) II. « (Nemzeti). III. « (Asszonyságok dija) IV. « (Oaks) V. « (Kettős ivadék verseny) ... VI. « (Király dij) VII. « (Államdij) VIII. « (Károlyi mem.) IX. « (Alagi dij) ... X. « (Zár hdcp) Kottingbrunni tavaszí meeting :.. Kassa: Falkavadász-versenyek... nyári meeting : I. nap (Kancza dij)... 228, 236, Bécs. II. « (Cambuscan vers.) .. 246 III. « (Vinea vers.) ... 246 IV. « (Gomba vers.) .. 250 V. « (Taurus hdcp) ... 254 VI. « (Államdij)... ... .. 262 VII. « (Derby) ... 263 VIII. « (Parsifal hdcp) .. 266 XI. « (Lady Patroness vers.) ... 270 X. « (Buccaner vers.) .. 280 XI. « (Metropole dij) ... 280 Alag, nyári meeting... Kassa : bárom napos meeting Krakkó : « « « Nyíregyháza: két napos meeting... Sarajevo : két napos meeting ... Karlsbad négy napos meeting... 307, 315, Lemberg ... •. Tata 198 199 204 210 218 219 223 227 238 239 243 250 ... 242 269, 279, 306, 315 290 286, 292 ... 278 303, 309 320, 328 ... 308 ... 326 Siófok ; két napos meeting... LomniCZ : négy napos meeting « a Kárpáti dij Kottingbrunni versenyék: 1. és 2. nap « « 3. « ... « « 4., 5. és 6. « « « 7, « ... « « 8. és 9. « Budapesti nyári versenyek : 2 nap Nyári kísérleti verseny.... ... (Nyári bdcp) ... (Szt, István-dij) ... ... ... (Kettős Ivadékverseny) ... (Elnöki dij) (2é Nagy Hdcpja) (Budapesti dij) (Királyné dij) (Állvány dij) ... Bécsi szept. versenyek : 1 nap (Nagy Bécsi hdcp) (Stronzian hdcp) (Esterházy emlékv.) (Freud. Nagy hdcp) (Államdij) ... (VerneuiI Hdcp) (Jubileum dij) ... Szeged ... ... Budapesti őszi versenyek : 1. nap (Oszi kisérl. v.) Prince of Wales hdcp (Októberi-dij) ... ... (St. Leger és Hatvani dij) 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 2. 3. 4. és 5. 334 366. 374, 393, 309 ... 374 342 ... 345 355 ... 358 363 ... 382 386 ... 399 •100 ... 403 411 ... 418 419 ... 424 431 ... 435 439 ... 443 451 ... 454 459 ... 462 438 ... 480 480 ... 487 498 499 504 ... 511 6. « (Nyilt hdcp) 7. « (Lovaregyl.-dij) 8. és 9. « (Földmiv. min. dija és Tot. Hdcp) 517. 518 10. « (Szt. László-dij) 524 11. « (Öszi-dij) 531 12. « (Dunakeszi-dij)... 536 Nagyváradi versenyek 486 Kolozsvári « ... ... ... 506, 526, 538 Szabadkai « ... 467 Bécsi októberi versenyek : 1. és 2. nap. (Államdij és Királyné Hdcp) 538 539 3. « (Abonnent Hdcp) 4. « (Ausztria dij) 5. « (Kahlenbergi dij) 6. « (Primás II. verseny) ... ... 7. « (Nagy Bucsu Hdcp.) 8. « (Henckel Emlékv.) 9. « (Gourmand Hdcp) Pardubiczi versenyek ... Szatmári « ... .. Zombori « ... ... Kisvárdai « Aradi ® Zágráb Alag (november 2. nap) Nagy Becskerek Bécsi novemberi versenyek : rç « « 2 Marosvásárhelyi versenyek 546 546 550 554 558 558 563 534 506 1. nap és 3. « 526 550 561 566 593 566 575 574 4. Külföldi gyepek. Nizza : Prix de Monte Carlo.. ... 26 « Grand Prix de Monaco — 27 « Grand Prix de la Ville de Nice 44 A baden-badeni propozicziók ismertetése ... 55 « 1898-iki propozicziók 56. 64. 70. 76. 84. Lincoln: Lincolnshire handicap .. 100 Liverpool : Nagy akadály 107 Páris : Prix Lagrange 138 Epsom : City and Suburban 154 Newmarket: 2000 Quinea 167 г VADASZ ês VKHSKNY LAP

Next

/
Thumbnails
Contents