Vadász- és Versenylap 24. évfolyam, 1880

1880-12-23 / 52. szám

484 VADÁSZ- fir VERSENY-LAP. DECZEMBER 23. 1880. LLOS T. uri divat üzlet BUDAPEST, DOROTTYA-UTCZA 10. SZ­Ajánlom uri ingeimet, melyek az elismert legjobb szabással készíttetnek, s melyért itteni kitüntetéseket nyertem. A téli ugy mint vadászati idényhez ajánlja a valódi angol flanel posztó ingeket frt 4.50, 5—6.50; tricot nadrágok frt 1.80. 2, 2.50, 3, vastag gyapjút 7—9.50. Mindenféle vadász-harisnyák frt 1.30. 1.60, 3, 3.50—4. lábbal és a nélkül, térdmelegitők. A legújabb és legfinomabb franczia és angol vadászmellé­nyek, frt 7.50, 9, 12, 14, 16, selyem ujjal 24 frtig. tíelyem alsó ingek és nadrágok 5, 7.50, 8.50, 9.50, 10, nehéz angol 14—15 frt, ugy szinte sely. flanel ingek, hasvédő, Dent-féle hajtó és kangorou, mindenféle Ringwood (kötött) lcutya­é's szarvasbőr keztyűt. Továbbá mindentéle iábvédőt, (Gamásli) fekete és sárga bőr­ből 4.50, 5, disznóbőrből 8 frt, valódi angol bársonyból, ugyszinte mindenféle, fekete drapp és kék posztóból 3—5 frtig. Legnagyobb választék valódi angol, utazó és vadász takarókban, rendes és rendkívüli nagyságban, és még sok más e szakbavágó franczia, és angol czikkek. Illusztrált árjegyzék, úgymint szines ingeknek mustrák, — kivánatra küldetnek. Vadbőrök és bőrök mindennemüek nevezetesen Rókák, nyestek, görények, vidrák, nyulak, házi-nyulak, őz és szarvasbőrök : Kecske, jub-bárány és bornyúbőröket stb. vesz a legmagasb árért. KOLNER D., bőrkereskedése, Leipzig, Brühl 54—*-ö5 sz. Beküldések posta utján bérmentve kéretnek, melyekért az ösz­szeg posta fordultával megkiildetik. Tudakozódásokra készségesen vála­szoltatik. Titsch Gyula azelőtt BALITZKY Budapest, váczi-uctza 20. szám. TV agy rak tárában található; „Crépe de Saiite" A valódi egészségi Crepe alsóingek magyarországi ^Öí iGZÍjtik, főraktára. fekete és divatos színek­ben, temérdek választásban cilinderek és uti-sapkák. Ezen kitűnő alsó­ruhák a legjobb óvsze­rül szolgálnak a meghűlés annak ismert veszélyes kö­vetkezményei ellen. M gs M ujjasok Fil-s-Ecosse-selyem gyap­júval és tiszta selyem anyagból. Vidéki kereskedők, kik ezen kitűnő gyárt­mányt tartani szándé­koznak, szíveskedje­nek becses megren­deléseiket hozzám in­tézni. kitűnő minőségű, Glacée svédbőrből. Glacée, kutyabőr, hajtó j és lovagló. hosszú és kurta, egyszinű , vagy divatos színekben. Mek, kocsizó és uti takarók. Alsó ujjasok, nyári és téli selyemből. Férfi ingek fehér és szines és főleg legújabb alakit báli ingeimet különösen ajánlani bátor­kodom, mert, a legfinomabb kiállitás mellett kitiinő­szabásuak is. Alsó-iiüd rágok vászonból Angol is franczia szövetek ^allGrok GS telő!, férfi kabátra, mellényre vagy nadrágra gyári áron. Angol illatok és szappanok. Minden kitűnő minőségben aránylag olcsó áron. Számos megbízásért esedezve maradok mély tisztelettel Titsch tíy. Ä BALITZKY fehér és szines zsebbelik gyári áron. 11 angol felöltők posztó és bőr lovagló­gamáslik. Pezsgő-borok (CHAMPA GNER) A fővárosban egyedüli létező pezsgőgyár mely franczia mód szerint, ti sztán természetes uton készit, KINCSEM prückler ignáczbudapesten. PRÜKLER IGNÁCZ Budapest, IX. k. soroksári-utcza 30. Ezenkívül kapható Budapesten és vidé­ken a legtöbb csemege- és fiiszerkereske­désében. Royal JMairuel a párizsi 1878-ki világkiállításon arany éremmel kitüntetett champagne-i pezsgő hor­Ez az egyetlen re'msi ezég, mely a champagne-i borok megbirálására kikül­dött nemzetközi nagy bizottság által arany éremre tehát a legmagasb kitüntetésre érdemesittetett. E czég magyarországi képviselője DZIDA REZSŐ Budapesten IV. ker. aranykéz-utcza 2. szám. !! Nincs többé tyúkszem és szömülcs !! Nagy-Solymosi KonCZ Armin gyógyszerész által készített „TYÚKSZEM ÉS SZÖMÖLCS-IRTÓ-SZER" mely minden égető vagy étető szertől ment s fáj­dalom nélkül — pár nap alatt — gyógyít. Ára 1 egész üveggel 1 frt. Bárhová bérmentesedésért Sz.­Udvirhelyről 1-től 50 üvegig 50 kr. Hatásáért kezeskedem! Nagy-Solymosi Koii.©5S ANDRÁS. 1 gyógyszerész. I Kapható: a főváros és vidék minden gyógyszer­I tárában. ~ ff . — - - C - • - - -- -ff. . mm .-, , a , ffff­r-. „, - « r-i V Budapest, 1880. Wilckens F. C. és fia könyvnyomdája, koronaherczeg-utcza 3. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents