Vadász- és Versenylap 2. évfolyam, 1858

TARTALOM. lap Értekező és ismertető : Az egyesületi lovarda Pesten. Bérczy. . 12 Miért kevesebb a vad most mint ezelőtt? Baloghy E'eli 44 A szolnoki lovaregylet újabb határozatai 53 A ló különböző fajai (németből). Bérczy. Az egyiptomi, perzsa, tatár, kozák és kirgiz ló 58 Az angol, franczia, spanyol s olasz ló 181 A gazda mint vadász. Visonlai. 87. 100. 119. 138 Lóistállók javításáról (angolból). Bérczy. 93 Közvadásztér indítványa. Baloghy Elei;. . 97 Nézetek az erdei szalonka vándorlásáról és fajkülönbségéről. Ghernel Kálmán. . 113 Két válasz Baloghy Elek úrnak. Náményi és Observer 142 A golyófegyver és lövete. Both József. . 169 A lótenyésztés emeléséről. Gr. Gsáky Kál­mán 172 Szózat honi lovaink nemesítéséről. Tallián Gyula • . . 174 A debreczeni lóvásárról. Bay Bertalan . 187 Mit jelent e szó : „handicap" ? Bérczy. . 188 Miért kevesebb a vad most mint tíz év előtt? Somlyay 205 MrRarey . . . 163.296 331.405.425 A hazai lóversenyekről. Visonlai. . . . 308 Észrevételek a fönebbi ezikkre. Bérczy 313 Baloghy Elek urnák az ebadó tárgyában. Visonlai . 329 Az erdélyi lótenyésztés ügyében. A.B.C. 371.388 Átalános nézetek a fővad ápolásáról és vadászatáról. Gr Bál ffy Bál 398 Vadászlovak előkészítése. (Angolból) Bérczy. . 439 Himlőoltás kutyabetegség ellen Bérczy 443 A sport és nevelési irányunk. Bérczy . 448 A tiszavidéki közös ménes és lótenyész­tési egylet terve. Gr. Szápáry Gyula . 459 lap Cornflower a nemzeti díj nyertese 1858. Kőmetszettcl. 475 Versenyszemle 1858. Ifj. gr. Batthyány Ist­ván 498 Egyesületi ménes rajza. Visonlai. . . . 533 Leíró és elbeszélő : Zergevadászat. B. Orczy Béla. . 7 17. 33.49. Gyalogverseny. (Angolból) Bérczy. . 28 Földalatti hajtás Brocopius Zs. ... 39 Egy öreg vadász kalandja B. Ján. ... 57 Wesselényi Miklós zsibói vadászatai. Új­falvi Sándor. 65 Vidravadászat. Havas Sándor. . . 81. 134 Levelek a Bakonyból. Virághalmi. . . 122 Thomboy 131 Struczvadászat. (Francziából.) Bérczy. . 161 Szent Hubert. Gr. Zay Albert. . . 177 Vadászkaland a Kákán. Küküllövölgyi. . 179 Egy királyi vadászat harmincz év előtt. (Angolból.) Bérczy 195 Egy róka emlékiratai. Bérczy. 209. 317. 333. 354. 365. Vízi vadászat a Sárréten. Havas Sándor. 270. 285. 301. 324. A lovakról, nevezetesen gr. Bethlen Já­nos méneséről . . . 344. 362. 391. 409 VadásZrész. Brocopius 7,s 157 Szarvasvadászat Máriavölgyben. (Angol­ból.) Bérczy 413 Levelek külföldről. Térey Bál 452. 476.518. 539. 568 Vadászdal. Lisznyai Kálmán 501 Vadászat az alföldi havasokon. Gr. Chotek Rudolf 513 j Töredékek egy öreg erdélyi vadász em­| lékirataiból 529. 565. 581. I Vadászjelenet a Jóreményfokon. (Fran­cziából.) Bérczy 549

Next

/
Thumbnails
Contents