Új Szó, 2020. augusztus (73. évfolyam, 178-202. szám)

2020-08-01 / 178. szám

Párizsból menekült vidékre Beszélgetés Frenák Pál magyar­francia táncos-koreográfussal 9. oldal Elrajtolt a II. liga új szezonja A komáromiak és a somorjaiak szerényebb tervekkel kezdik az idényt 21. oldal A NAP MONDATA A záróbeszédek közben úgy éreztem magam, mint egy ezoterikus szeánszon. Marián Koőner w IDŐJÁRÁS Derült vagy mérsékelten felhős égbolt, meleg idő. A nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakul. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS predplatne@newsandmedia.sk 0905 384 933 PRESSZÓ Bergamói álom 13. oldal Ára 0,75 € I Előfizetőknek 10% kedvezmény I www.ujszo.com Párhuzamosok találkozása Szándéknyilatkozat születhet Komáromban a magyar politikai egység megteremtéséről CZÍMER GÁBOR Komáromban augusztus húszadikai koszorúzással 6s minden valószínűség szerint egy szándéknyilatkozat aláírásával folytatódik az MKP, a Híd ós az összefogás közötti közeledés, amelynek egyik állomása a gombaszögi piknik volt. Komárom polgármestere, Ke­­szegh Béla (független) augusztus 20- án a városban felállított Szent István­­szobor közös megkoszorúzására hívta meg az MKP, a Híd és az Dunaszerdahely/Bös. Az új koronavírus huszonkilencedik szlovákiai áldozata egy bősi férfi volt. Tüdőgyulladással került a kórház intenzív osztályára múlt pénteken. „Rövid idő alatt roha­mosan romlott az állapota, és va­sárnap, július 26-án elhunyt. Az ezt követően elvégzett tesztek igazolták, hogy Covid-19-fertő­­zött volt” - tájékoztatta lapunkat Jana Fedáková, a dunaszerdahe­­lyi kórház szóvivője. A kórház alkalmazottainak tesztje negatív lett. Ma reggel zárt koporsóban helyezik örök nyugalomra a bősi férfit - közölte Fenes Iván, Bős polgármestere. (béva) Összefogás vezetőjét. „Azért őket hívtuk meg, mert ők adhatják a vázát annak az együttműködésnek, ami a jövőben kialakulhat. Fontos lenne, ha ezt az együttműködést mihama­rabb szimbolikusan is megfogal­maznák” - mondta a polgármester, de hozzátette, hogy természetesen a többi politikai szereplőt is szívesen látják ebből az alkalomból Komá­romban. A városvezető arról is be­szélt, az esemény azért is kiemelt fi­gyelmet kap, mert Magyarországon az augusztus 20-i rendezvények je­lentős része a koronavírus-járvány miatt elmarad. Keszegh elmondta, az eseményen Potápi Árpád János (Fi­desz), a magyar kormány nemzet-ÖSSZEFOGLALÓ Bazin. A vádlottak záróbeszédé­vel folytatódott tegnap a Ján Kúri­ák és Martina Kusnírová meggyil­kolásának ügyében indított bírósági tárgyalás. A gyilkosság megrende­lésével vádolt Kocner kijelentette: „Nem vagyok szent, de gyilkos sem vagyok.” Megkérdőjelezte And­­ruskó Zoltán állításait, valamint azt a módot is, ahogyan a telefonjából kinyerték a Threema-alkalmazáson keresztül folytatott kommunikáció szövegét. Kocner hosszabban be­szélt Peter Tóthról, aki szerinte fo­lyamatosan hazudott a bíróságon. politikáért felelős államtitkára mond majd beszédet. Az említett három párt már koráb­ban is együtt lépett a nyilvánosság elé. Csütörtökön este az Összefogás által Gombaszögön rendezett köz­életi pikniken vitázott a három párt vezetője, Forró Krisztián, az MKP, Sólymos László, a Híd és Mózes Szabolcs, a házigazda szerepét ját­szó párt elnöke. A sajtó és a nyilvá­nosság részére is nyitott beszélgetést Öllös László, a Fórum Kisebbség­kutató Intézet elnöke vezette. A vitán Forró tárgyalni hívta a Hi­dat, holott először csak az Összefo­gással akartak egyeztetni, de a gom­baszögi találkozó miatt is inkább úgy „Nem vagyok olyan bolond, hogy ne tudnám, milyen következmé­nyekkel jár egy újságíró meggyil­kolása” - jegyezte meg Kocner, majd a sértettek ügyvédeit kritizál­ta, akiknek - mint mondta - bizo­nyítékaik nincsenek, ezért érzelmi húrokat pengettek. Majd felállt és Ruzena Sabová, a szenátus elnöke felé fordult. „Az, hogy ez az ügy mekkora sajtónyilvánosságot ka­pott, valamint a politika és az ér­zelmek, remélem, a tárgyalóterem ajtaja mögött maradnak, és hiszem, hogy a megkérdőjelezhetetlen té­nyek és a bizonyítékok alapján fog­nak dönteni” - zárta. További rész­letek a 3. oldalon. (TASR) döntöttek, háromoldalú egyeztetést kezdeményeznek. Ezt Sólymos el­fogadta. Úgy tudjuk, a tárgyalásra a jövő hét második felében kerül sor. A Híd elnöke a beszélgetés során pe­dig azt javasolta, augusztus 20-án, a komáromi találkozó alkalmával ír­janak alá egy közös szándéknyilat­kozatot arról, hogy létrehozzák a magyar politikai egységet. A másik két pártelnök pozitívan fogadta Sólymos javaslatát. Simon Zsolt, a Magyar Fórum el­nöke sérelmezte, hogy őket nem vonták be sem a pódiumbeszélgeté­sekbe, sem a komáromi esemény előkészületeibe. Folytatás a 3. oldalon. A roma holokausztra emlékeztek Dunaszerdahelyen Dunaszerdahely. Ne felejtsünk! - ez volt a roma holokausztra való megemlékezés fo üzenete. Pénteken 15. alkalommal rendeztek koszorú­zást a 76 évvel ezelőtti esemény or­szágos emlékművénél Dunaszerda­helyen. Augusztus 2. a roma holoka­uszt emléknapja, amikor a világszer­te a roma holokauszt áldozataira em­lékeznek. Becslések szerint az euró­pai roma lakosság mintegy negyede esett a holokauszt áldozatául. Az or­szág területén közel háromezer romát gyilkoltak meg egy éjszaka alatt, mintegy hatvanat Vásárút és Nyárasd között. Szakái László dunaszerdahe­­lyi esperesplébános a szeretet civili­zációjának fontosságát hangsúlyozta, Jankovics Ödön egykori dunaszerda­­helyi esperesplébános portréjánál. Jankovics mentette meg a dunaszer­­dahelyi romákat a deportálástól. Sza­kái a roma holokauszt emlékművénél kiemelte, az emberek egyesíteni tud­ják a jóság erejét. További részletek az 5. oldalon. (béva) NAHÁT! A Mester ós Margarita az orosz őrizetesek kedvence Moszkva. Bulgakov A Mester és Margarita című regénye a legolvasottabb könyv az orosz őrizetesek körében. A könyvek a te barátaid elnevezésű akciója keretében elvégzett felmérés szerint az első három helyezett között van Dosztojevszkij Bűn és bünhődése, valamint Dumas Monte Cristo grófja is. Az orosz büntetés-végrehajtási intézmé­nyekbe 1137 könyvtár és több mint 700 olvasóterem működik, több mint 5 millió nyomtatott kiadvánnyal. (MTI) Andrea Buéková romaügyi kormánybiztos is beszédet tartott Dunaszerdahelyen, a fiatalokhoz szólt (Kiss Bartaios Éva felvétele) Elhunyt egy fertőzött a dunaszerdahelyi kórházban Koőner: Nem vagyok szent, de gyilkos sem

Next

/
Thumbnails
Contents