Új Szó, 2020. július (73. évfolyam, 151-177. szám)

2020-07-01 / 151. szám

Nekilendülés meredek terepen Beszélgetés Zászlós Gábor volt miniszterelnök-helyettessel 9. oldal Storck: Ma kiderül, hol tartunk Ma este (20.00) a DAC labdarúgó­­csapata a rivális Slovant fogadja 15. oldal A NAP MONDATA Roman Mikulecet korrekt embernek tartom, de nem ismerem el őt mint belügyminisztert. Milan Luéansky országos rendőrfőkapitány w IDŐJÁRÁS Jobbára derült égbolt. Az esti órákban nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD GBP CZK HUF ▼ ▲ V A 1,1198 0,9124 26,740 356,58 ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS predplatne@newsandmedia.sk 0905 384 933 Koronamustra: Boris Kollár és Kövér László tegnap Budapesten találkozott (Somogyi Tibor felvétele) Diplomatikus illemtan Kollár-Kövór módra A két házelnök találkozóján kerülték a megoldatlan ügyek említését Teljes földrendezés lenne a megoldás Pozsony. A Benes-dekrétu­­mok alapján a múltban is óriási vagyont koboztak el, de az állam még ma is konfiskálna a ma­gyaroktól ingatlanokat. A megoldás a teljes földrende­zés lenne, de nem tudni, ponto­san mennyi érintett van. „A föld­­elkobzás összesen 293 olyan te­lepülést érintett, ahol magyar nemzetiségűektől konfiskált va­gyont az állam” - hívta fel rá a fi­gyelmet Bukovszky László (Híd) kisebbségi kormánybiztos. Ezek az adatok az 1948-as állapotokra vonatkoznak, de később is elő­fordult földelkobzás. Az 595 ezer hektár egy részét, nem tudni pon­tosan mekkora hányadát, vissza­kapták az eredeti tulajdonosok. Fiala-Butora János ügyvéd em­lékeztet, a dekrétumok alapján konfiskált, majd 1989 után visszautalt néhány ingatlan esete azt mutatja, hogy az állam részé­ről a kárpótlásra irányuló szán­dék már korábban is megvolt. Részletek a 3. oldalon. (czg) NAHÁT! Guillotine-t állított egy csapat tüntető Jeff Bezos háza eló KIKÜLDÖTT TUDÓSÍTÓNK CZÍMER GÁBOR Budapest. Az Országházban találkozott Boris Kollár (Sme rodina) szlovák házelnök a magyar parlament elnökável. Kővár Lászlóval (Fidesz) Budapesten. A tárgyalás után közös sajtótájákoztatót tartottak. A két vezető köztisztviselő buda­pesti találkozója a diplomatikus ki­jelentések és a két ország jó kap­csolata hangsúlyozásának jegyében zajlott. Arról, hogy a tárgyaláson pontosan milyen témák kerültek te­rítékre, nem tájékoztattak. „Ma­gyarország és Szlovákia kapcsola­tai rendkívül jók” - mondta Kollár. Ezen túl ajó szomszédsági viszonyt és a V4-ben való szoros együtt­működést, illetve annak fejlesztését emelte ki. „Hangsúlyozni szeret­ném, hogy lényegében mindenben egyetértettünk” - tette hozzá a szlo­vák házelnök. Kövér megköszönte, hogy Kollár második külföldi útja Magyarországra vezetett, és tár­gyalópartneréhez hasonlóan a V4- ek együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. Hangácsi István, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa a találkozóról elmondta, Kollár első látogatása diplomatikus és kimért volt, tehát kevésbé olyan közvetlen és látványos, mint Igor Matovic mi­niszterelnöké. „A parlamentek elnö­keinek találkozója általában jóval szerényebb tartalommal bir a kormány- és államfői vizitekhez ké­pest. Nem meglepő, hogy kerülték a két ország közötti megoldatlan ügyek említését, főleg az elmúlt hetekben nagy felháborodást kiváltott a Benes­­dekrétumok kapcsán” - tette hozzá Hangácsi. További részletek a 3. oldalon. Washington. A Twitteren ter­jedő videók alapján egy guillotine-szerü szerkezetet állí­tott egy csapat tüntető Jeff Be­zos, az Amazon tulajdonosa Washington DC-beli rezidenci­ája elé. A ház elé szerveződött tüntetés címe: „Bontsuk le a je­lent, építsük újra ajövőt!” A tüntetők azzal vádolják az Amazont, hogy „együttműködik a rendőrséggel a megfigyelé­sünkben, és rasszista félelem­­keltéssel él a profit nevében”. És elítélték, hogy elbocsátotta az egynapos sztrájkot szervező dol­gozóját, Chris Smallst. (444 hu) Várja a látogatókat Fábry Zoltán stószi háza vataSCin Péter A Stósz hangulatos rószén álló Fáhry-hóz eredeti rósz« a szó minden ártalmában múzeum. Az író hatalmas könyvtárát egy pályázatnak köszönhető­en katalogizálják és elérhetővé taszik. Stósz. Schreiber Alica és csa­ládja egykor nagyon közeli kap­csolatban állt Fábry Zoltánnal. Az író múzeummá alakított szülőhá­zában ő kalauzolja végig a látoga­tókat. Folytatás a 4. oldalon. Emlékezetes tanévzáró a kassai Ipariban ÖSSZEFOGLALÓ Kassa. A koronavírus-járvány miatt rendkívüli tanévet zártak az iskolák. A pedagógusoknak át kel­lett dolgozni a tananyagokat, har­monizálni kellett az időbeosztáso­kat, a digitális kapcsolatrendszere­ket kialakítani és funkcionálissá tenni. Olyan gyakorlati feladatokat : kellett előkészíteni a tanításban, : amiket a távoktatás idején a tanu­lók képesek voltak megérteni, ; megoldani. A kassai Ipari sikere­sen vette az akadályokat. Szép­­temberre megújul az iskola épüle­te. Részletek az 5. oldalon. (nr) ■ (Képarchívum)

Next

/
Thumbnails
Contents