Új Szó, 1983. július (36. évfolyam, 153-178. szám)

1983-07-07 / 158. szám, csütörtök

mt hír mozaik krónika Csütörtök, 1983. VII. 7. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 4.40, nyugszik 20.39 Közép-Szlovákia. 4.48, nyugszik 20.47 Nyugat-Szlovákia: 4.56, nyugszik 20.55 órakor A HOLD kel - 2.06, nyugszik 17.34 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK APOLLÓNIA és OLIVÉR nevű kedves olvasóinkat • 1893-ban született Vlagyimir Vla- gyimirovics MAJAKOVSZKIJ szov­jet-orosz költő, a forradalmi szovjet költészet megteremtője és első klasszikusa (f 1930) • 1893-ban született Miroslav KRLEŽA horvát regény- és drámaíró, elbeszélő, köl­tő, kritikus, a legjelentősebb XX. századi jugoszláv drámaíró (t 1981). Kellemes üdülést IDŐJÁRÁS Meleg, napos idő, legfeljebb csak délnyugaton alakul ki szórványosan helyi zápor. A nappali hőmérséklet 29-32 fok között alakul, Liptó, Árva és a Szepesség vidékén 27 fok körül lesz. Gyenge délkeleti szél. Pénteken és szombaton is meleg, napos lesz az idő. Az éjszakai hőmér­séklet 14-18 fok között, a hegyvidéki völgyekben 10-13 fok között alakul. A nappali hőmérséklet 28-32 fok kö­zött, szombaton az ország északi és keleti részén 26 fok körül várható. A Duna vízállása Előrejelzés 1983. július 7-re: Bratislava: 290, változatlan Medved'ov: 265, változatlan Komárno: 275, változatlan Štúrovo: 245, változatlan RENDORSEGI HÍREK- A rendőrség őrizetbe vette Michalovcében Miroslav K. chodo- vi lakost (Karlovy Vary-i járás). Az utóbbi időben a zemplíni víztároló körzetében tizenhárom víkend- házba betört. Tulajdonosaiknak több mint ötezer korona kárt oko­zott.- Súlyos balesetet okozott a fi­gyelmetlenség Senicában, a Me­zőgazdasági Terményfelvásárló és Ellátó Vállalat telephelyén. Mi­loslav S., a vállalat 25 éves gépko­csivezetője teherautóval tolatás közben elgázolta Marián M. 29 éves kovalovi lakost. A szerencsét­lenül járt férfi kórházba szállítás közben meghalt. A baleset körül­ményeit vizsgálják ■ A New York-i kábítószer- kereskedők ügynökei szívesen bonyolítják le üzleteiket elhagyott, romos házakban. Ennek megaka­dályozására Manhattan keleti ol­dalán tavaly 65 romos házat rom­boltak le, és további 121-et ható­ságilag lezártak. Az intézkedés nem hozta meg a várt eredményt, a kábítószer-kereskedelem to­vábbra is virágzik, csak a módsze­rek változtak. A kereskedők újab­ban kiskorúakat bíznak meg a drog árusításával, mivel az ame­rikai törvények szerint a gyerme­kekre nem róhatnak ki börtönbün­tetést. ■ Az idegenforgalom Oscar­díját, a FIJET Arany Almáját az idén Szuzdalnak ítélték oda. A Moszkvától 230 kilométerre északkeletre fekvő városkában negyvennél több pravoszláv temp­lomot, kolostort, harangtornyot re­nováltak, s évenként csaknem egymillió bel- és külföldi turistát fogadnak. Az Idegenforgalmi Új­ságírók és írók Nemzetközi Szö­vetségének (FIJET) díját a közel­múltban adták át. ■ Bulgária legnagyobb alu­míniumkombinátja Sumenben működik. Az 1981 óta üzemelő gyárban 700 különböző terméket gyártanak. A korszerű bolgár és szovjet berendezések mellett több csehszlovák gépsor segíti a ter­melést. A komáromi (Komárno) járás­ban levő páti (Patince) termálfürdő híre már rég túljutott a járás hatá­rain. Az utóbbi néhány évben neve országszerte ismertté vált. Ezt az is bizonyítja, hogy tavaly a sza­badságukat itt töltök döntő hánya­dát már a cseh országrészből von­zotta ide az ideális üdülési lehe­tőség. Az idei tapasztalatok - s az előrejelzések - szerint a nyáron is hasonló lesz a helyzet. A kitűnő fürdési lehetőség, a ligethez ha­sonló környezet, az egyre bővülő szolgáltatások a pihenni vágyók százait vonzzák. Az idén a fürdést kedvelők a nyugat-szlovákiai ke­rületben 15 termálfürdő közül vá­laszthatnak. így mind jobban érző­dik, hogy verseny bontakozik ki a vendégek megnyeréséért. Ahol kellemesebb a környezet, jobb a szolgáltatás, elózékenyebb a ki­szolgálás, vagyis jobban érzi ma­gát a vfendég, oda a jövőben is visszatér. Nyilván nem véletlen, hogy évről évre nő azok száma, akik szabadságuk egy részét a páti fürdőben töltik. Felvételünk is szemlélteti, mi­lyen kellemes környezet várja a páti fürdőben a vendégeket. (Ivan Dubovský felvétele) ■ Hárman életüket vesztet­ték, 218 család fedél nélkül ma­radt Szófiában a június 29-i és július 1 -i rendkívül nagy erejű zá­poreső és az azt követő árvíz következtében - jelentették be a bolgár fővárosban. A hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapa­dék csaknem öt és fél millió leva kárt okozott. Csillogó kiállítás Hazánk egyik legrangosabb kiállítását, a hagyományos jab­loneci divatékszer-bemutatót július 15-e és augusztus 7-e között rendezik meg 35 ország részvételével. A nagyobb vál­lalatok mellett képzőművé­szek, iparművészeti iskolák és iparművészeti szövetkezetek is kiállítják alkotásaikat. A 8 ezer terméket felsorakoz­tató kiállításon bizonyára nagy érdeklődést keltenek majd a Kenyából, Marokkóból, Zim­babwéből és Pakisztánból ér­kezett törzsi díszek, ékszerek. A kiállítás keretében nem­zetközi versenyre kerül sor, amelynek eredményeit még a megnyitás előtt nyilvános­ságra hozzák. A zsűri össze­sen 60 érmet és 150 oklevelet ítél oda. A rendezvényen 1 mil­lió korona értékű divatékszert vásárolhatnak a kiállítás láto­gatói. (ČSTK) ■ Félévszázados fennállását ünnepli az idén a tudományos ismeretterjesztő filmek moszkvai stúdiója. Ez alatt az idő alatt csak­nem 6 ezer rövidfilm és filmhíradó készült el a stúdió műtermeiben. Csaknem az egész világot bejárta Jurij Gagarinról szóló Első út a csillagokig című film, amely szin­tén itt készült. Az ismeretterjesztő stúdió rendezőinek több alkotása sikerrel szerepelt a világ jelentős filmfesztiváljain. ■ Jugoszlávia közútjain jelen­leg legalább 3,5 millió gépjármű közlekedik. A becslések szerint számuk a következő két évben újabb 900 ezerrel növekszik. A motorizáció fejlődése az utóbbi negyedszázadban évi 10 szá­zalékos emelkedést mutat. A 23 milliós jugoszláv lakosság sorá­ban ma minden ötödik állampolgár rendelkezik jogosítvánnyal. ■ Hetvenöt éves a moszkvai villamos. Az első villamosjárat a mai Puskin tér és a Petrovszk- park között közlekedett. Ma a szovjet fővárosban 415 kilomé­teres szakaszon naponta mintegy másfél millió utast szállítanak a moszkvai villamosok. ■ A tévé- és filmművészeti főiskolák végzős növendékei­nek alkotásait bemutató nem­zetközi fesztivál véget ért tegnap Karlovy Varyban. A kétévenként megrendezett seregszemlén 22 ország 200 alkotása szerepelt. ■ Aggasztóan nő a kábító­szer-fogyasztás Angliában. Ez a brit belügyminisztérium nemrég közzétett adataiból derül ki. A je­lentés ugyan nem tartalmaz pon­tos adatokat, de a szakemberek szerint több mint 40 ezer személy fogyaszt rendszeresen kábító­szert. Az előző évhez viszonyítva tavaly 12 százalékkal több, össze­sen 20 ezer személyt ítéltek el kábítószer-fogyasztásért és -ke­reskedelemért. ■ Phenjantól északnyugatra, a Tedong folyón új zsiliprendszer építését kezdték meg vízügyi szakemberek irányításával a KNDK-ban. A zsiliprendszer több célt is szolgál. Kapui között vízijármüvek haladhatnak át, a zá­rógátat az árvízvédelemben hasz­nosítják, s a mögötte kialakított tó vizét öntözésre használják. A víz energiájával pedig az ugyancsak itt létesített erőművet táplálják. ■ Tudományos immunoló­giai társaság létesült a Szovjet­unióban az emberi szervezet el­lenállóképességével kapcsolatos kutatások koordinálására. A társa­ság elnöke Rem Petrov akadémi­kus, a modern szovjet immunoló­gia megalapítója. ■ A mezőgazdasági szakmák nem vonzzák a fiatalokat - álla­pította meg egy felmérés, amelyet bolgár mezőgazdasági középisko­lákban és főiskolákon végeztek. A középiskolák növendékei közül mindössze 11 százalék, a főisko­lásoknak csak 16 százaléka akar dolgozni a mezőgazdaságban az iskola elvégzése után. A 6 ezer fiatal körében végzett felmérés szerint a növendékek 49 százalé­ka városban szeretne élni és dol­gozni, 32 százalékuk vidéken él­ne, de ugyancsak a városban ke­resne megélhetést. Mi Hol r\ Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Az ördög nem esik csapdá­ba (szovjet) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZ­DA: Tom Horn (amerikai) 15.30, 18, 20 30 • HVIEZDA-KERTMOZI: Va­rázslat (NSZK) 21 • METROPOL: Cha-cha-cha (magyar) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Olimpiai nyaralás (finn) 18, 20 30 • POHRANIČNÍK: Švejk, a derék katona (cseh) 14.30, 17, 19.30 • PRAHA: Apacsok erődje (amerikai) 11, 13.30, 16, 18 30, 21 • SLOVAN: Nem tudok elbúcsúzni (szovjet) 15.30, 18. 20 30 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Kaszkadőr szerepében (ameri­kai) 17, 19.30 • TATRA: A ring sza­bad (román) 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽBA: A legénység (román) • MLADÁ GARDA: Három agyon- csapnivaló férfi (francia) • SZAK- SZERVEZETEK HÁZA: Vabank (len­gyel) • KERTMOZI: Üldözés a sztyep­pén (szovjet) • SZABADTÉRI MOZI: Látogatók az Arkana galaxisból (cseh) SZÍNHAZAK MŰSORA Nyári szünet! RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méteres hullámon): 6.00: Hírek. 6.10: Táncdalparádé - fiataloknak. 6.30: Gazdaságpolitikánk időszerű kérdései. 6.50: Hírek, sport. 10.00: Pionírhíradó. 12.00: Hirek. 12.10: Gazdaságpoliti­kánk időszerű kérdései (ism.). 12.30: Szórakoztató zene. 12.55: Sajtószem­le. 14.00: Hírek. 14.05: Tánczene. 14.30: Pionírhíradó (ism ). 17.00: Ked­velt dallamok. 17.30: Napi krónika. TV-MUSOR BRATISLAVA 16.55: Hírek 17.00: Tanácsadó műsor. 3. rész (ff.) 17.10: Távlatok. Ismeretterjesztő műsor 18.00: Sportrevü. Magazin 18.30: Azimut. Katonák magazinmű­sora 19.10: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 20.00: J. Fried: Tranzit. Tévéjáték An­na Seghers novellájából 21.30: Gazdaságpolitikai magazin (ff.) 22.10: Ez történt 24 óra alatt 22.25: Találkozás szovjet művészek­kel. Matvej Blantyer dalai 23.15: Hirek II. MŰSOR 16.30-18.35: Szünidei műsor: 16.30: Münchhausen báró ka­landjai. Szovjet rajzfilm­sorozat. 3. rész. Kroko­dil és oroszlán között (ism.) 16.45: Gömböc Misi. Tévéso­rozat gyerekeknek. 2. rész: Anyu nélkül (ism.) 17.10: Amikor az unalom ott­hon maradt 17.15: Alexander Dumas. A párizsi mohikánok. Tévéfilmsorozat. 3. rész (ff.) (ism.) 18.10: Állatok rodeója. Kana­dai természetfilm 18.35: Jimmy Laughton belga énekes műsora (ism.) 20.00: Népdalcsokor 21.00: Házastársak. Dokumentumfilm 21.30: Időszerű események 22.00: Múlnak az évek. Feliratos ju­goszláv film BUDAPEST 16.10: Hírek 16.15: Állatok színháza. Szovjet tévé­műsor. 2. rész 16.45: Kisfiú kutyával. Francia kisjá­tékfilm gyerekeknek 17.00: A napkorszak hajnalán. Angol rövidfilm 17.45: Tévébörze 17.55: Képújság 18.00: Telesport (ff.) 18.25: Egy hivatás története. Portré­film (ff.) 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-Hiradó 1 20.00: Indián magány. Amerikai film Harry Lawton regényéből 21.35: Népzene zenekarra. Szokolay Sándor: Duhajkodó 21.50: Hatvanhat. Vendég: Straub F. Brúnó akadémikus 22.50: Tv-Hiradó 3 II. MŰSOR 19.05: Naš Ekran. A pécsi körzeti stú­dió szerb-horvát nyelvű nem­zetiségi műsora (ff.) 19.30: Tv-Hiradó 1 20.00: Agónia. Miroslav Krleža drámá­jának tévéváltozata (ism.) 21.45: Tv-Hiradó 2 22.05: Urszula Sipinska műsora 22.35: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) ■ Egy elkóborolt puma tartja rettegésben Hannover környéké­nek lakóit. Az állatot a múlt héten fedezték fel, s kedden ismét látni vélték. A rendőrség átkutatta a te­repet, de csak nyomokat talált, amelyeket most zoológusok tanul­mányoznak. így talán fény derül a rejtélyre: honnan szabadulhatott el a veszedelmes ragadozó? ■ A motoros turisták az egész turistaforgalom 60-70 szá­zalékát alkotják. Hazánkban több mint félezer autókemping és tábo­rozási lehetőség várja őket. Ezek nagy része a Z-akcióban épült. A statisztika azt mutatja, hogy a külföldi vendégek szívesebben keresik fel a kempingeket, mint a moteleket vagy a szállodákat. ■ A férfiak nehezen bírják az özvegységet - állapították meg az egyesült államokbeli John Hop­kins Egészségügyi Intézet kutatói. Adataik szerint a házastárs halálát követő néhány évben több férfi halt meg, mint az ugyanabba a korcsoportba tartozó házas férfi. A veszteség az első évben nem volt számottevő, de a további években 28 százalékkal több öz­vegy férfi halt meg, mint nős; az 55 és 65 éves kor között ez a különb­ség 60 százalékos volt. ■ Csehszlovák amatőr báb­együttesek seregszemléje kez­dődött meg Chrudimban. A levo- čai együttessel együtt, amely a rendezvényen vendégként sze­repel, összesen 12 bábcsoport előadásában gyönyörködhet a kö­zönség. A fesztivált kirakodóvásár teszi színesebbé. ■ Elmarad a párizsi világkiál­lítás - jelentette be a francia köz- társasági elnöki hivatal szóvivője, mert az 1989-re tervezett kiállítás megtartása elviselhetetlen terhet róna a főváros lakóira. ■ Hazatért hollandiai turnéjá­ról tegnap a prágai Károly Egye­tem vegyes kara. Kéthetes hang- versenykörútjuk során felléptek Gösben, Antwerpenben, Rotter­damban és Scheveningenben. Részt vettek a hágai nemzetközi kórusfesztiválon, és az amszter­dami rádió felvételt készített velük. Balatonfűzfőn rendezték meg nemrég a szocialista országok tüzoltóosztagainak versenyét. A felvételen a verseny egyik ér­dekes mozzanata látható. (Képtávíró - ČSTK) #ÚJ szú Index 48 011 Kiad|a Szlovákia Kommunista Párt|a Kozponti Bizottsága főszerkesztő Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csető János, szerkesztőség 815 81 Bratislava Gorkého 10 telefon 309 331 252. 332—301. szerkesztőségi titkárság 550-18. gazdasagi ügyek 506-39 Távíró 092308 Adm'msztráció Pravda Kiadóvállalat. 815 80 Bratislava Volgogradská 8 Fényszedéssel késiül a Pravda az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében 815 80 Bratislava. Martanovičova 21 Hirdetési iroda magánszemélyeknek 815 80 Bratislava. Jiráskova 5. telefon 337-823 337-825 Hirdetési iroda a közie­teknek 815 80 Bratislava. Vaianského nábrežie 15 II emelet telefon 551-83 544 51 Előfizetési di| havonta — a vasárnapi kiadással együtt - Kčs 14.70 A vasárnapi kiadás előfizetési di|a negyedévenként Kčs 13.-. Terjeszti a Postai Hírlapszolgálat előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő Külföldi megrendelések PNS Ústredná expedícia a dovoz tlače. 813 81 Bratislava. Gottwaldovo námestie 6 krónika

Next

/
Thumbnails
Contents