Új Szó - Vasárnap, 1979. július-december (12. évfolyam, 26-52. szám)

1979-07-01 / 26. szám

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1979. JÚLIUS 1. VASÁRNAP BRATISLAVA XII. ÉVFOLYAM 26. SZÁM Ara I KORONA I Q7 imbolikus utolsó csöngetéssel véget ért az isko- Ol lai év. S melyik tanuló nem örül ennek? A hir­telen beköszöntött forró nyári napokban már valameny- nylen szőtték a terveket, hová mennek a szünidőben üdülni, felfrissülni. A diáksereg nagy része azonban nemcsak pihenésre készül. Sokan váltják fel a szünidő alatt az íróeszközöket, könyveket különböző szerszá­mokra, munkaeszközökre. Vannak, akik egyedül vállal­nak munkát, de többségük kollektívákban kapcsolódik be az idénymunkákba. A Szocialista Ifjúsági Szövetség szervezte építőtá­borok igen népszerűek a tanulóifjúság körében. A? idén 76 535 diáik, közülük 20 924 főiskolai hallgató, il­letve egyetemista jelentkezett munkára. Nagy részül^ a mezőgazdasági csúcsmunkákban segít, de találkozha­tunk velük építkezéseken, ipari üzemekben is. A kassjti (Kosice) Műszaki Főiskola hallgatói a MSlnik III. vll- lanyerőmű építésén segédkeznek. Bratislavai, nyitrai (Nítra), zvoieni főiskolások vesznek részt a Diákok a prágai várnak elnevezésű akcióban, ők képviselik a szlovákiai fiatalokat hazánk fővárosában. Az idénymunkákban részt vevő fiatalok 75 százaléka a szakközépiskolákban, illetve a főiskolákon szerzett elméleti tudását kamatoztatja. Ök előzetes ízelítőt kap­nak abból, ami az iskola befejezése után vár rájuk, s talán a most munkával eltöltött néhány -hét a köny- nyebb munkahelyi beilleszkedést is elősegíti. Szép és hasznos hagyomány, hogy fiataljaink csere­akciók keretében a szocialista országok ifjúsági szerve­zeteinek együttműködése alapján külföldre is mehet­nek dolgozni. A Szovjetunióban, Bulgáriában, Magyar- országon, Lengyelországban és az 'NDK-ban 2365 tanuló dolgozik majd, s ugyanannyién érkeznek hazánkba az említett országokból. Az építőtáborokban eltöltött napok nemcsak munkát jelentenek, mely talán az első napokban szokatlanul fárasztó, hanem egész életre szóló, élményekkel -teli időszakot. A résztvevők bizonyára soká emlékeznek azOkra az ismerősökre, akikkel később csak itt-ott vál­tanak levelezőlapot, de olyanok is akadnak, -akik épp az építőtáborban kötnek tartós barátságot. Felejthetet­lenek -maradnak a sport- és a kulturális versenyek, s ki ne emlékezne szívesein a sokszor éjfélig égő tábortü­zekre, melyek mellett szinte szűnni nem akarőan hang­zottak fel egymás után a különböző nemzetek dalai... A jól végzett, társadalmilag hasznos -munka tudata, a kikapcsolódás, a fiatalságtól szinte elválaszthata-tlap vidámság, az élmények sokasága — mindezek együtt jelentik az igazi vakációt. DEÁK TERÉZ A konzervgyárak is várják a segítő fiatalokat (Gyökeres, Kontár és CSTK felvételek) IGAZI VAKACIO A fiatalok szabad idejükben ismer­kednek hazánk szépségeivel ■ - .. H - . . . ’ ■ «M»,. . AMtanta t*íii Sria ^-• * ■■* •&- .....:>J..'..S.--’SS.A.v v v ' .. - - ** Diákok Braüslavában a ligétfalusi parkban " ' . - .f * 1

Next

/
Thumbnails
Contents