Új Szó, 1974. december (27. évfolyam, 284-307. szám)

1974-12-01 / 48. szám, Vasárnapi Új Szó

A lučeueci (losonci) járásban befejezés előtt áll a tomáôovcei Kamenina üzem építése. A csatornázási kőagyagcsövek, idomok, különböző szinti lénymázas burkolócsempék gyártásának megindításával jelentősen javul az ellátás ezekből a fontos építőipari anyagokból. Az első termékek még ebben az évben, december közepén elkészülnek. Csupán kőagyagcsatnr oákból évente 1500 kilométernyi készül az üzemben. A tartós esőzése\ megnehezítettek a kelet szlovákiai földművesek munká­ját. A Somotori Állami Gazdaságban — trebišovi járás — új szárítón szá­rítják a kombájnokkal betakarított kukoricát. A csehszlovák gyártmányú szárító egy műszak alatt 150 mázsás teljesítményt ér el. Gardás Gábor és Bők László a szárított kukorica minőségét ellenőrzi. (A CSTK FELVÉTELEI) A bratislavu. építkezési feladatok teljesítéséhez a CSKP XIV. kongrasz- szusának lialántzata értelmében a többi kerület építőipari vállalatai is hozzájárulnak. A preüovi Magasépítő Vállalat dolgozói a bratislavai test- vérválla latok kai együtt ex év júliusában kezdték el a Lamač—Podhájske-i lakótelep építését, ahol az első szakaszban 382 lakásegységei építenek fel. A presuvi építők az év végéig 192 lakást szerelnek össza. A Kysiteícé Novó Mestoi Csapágygyárban rendkívüli figyelmet szentelnek a termelés ésszerűsítésének. Az egyik 16 tagú komplex-racionalizációs miiiikabrigád Karol Bucha mérnök vezetésével az eddiginél sokkal gaz daságosabh eljárást vezeteti be a 6207.1 számú csapágyperselyek gyártá­sánál. Az áj technológiánál előkészített elemeket használnak fel, s a meg uiunkálást automata gépsor végzi. Bratislava, 1974. december 1. 0 VII. évfolyam, 48. Szám 4. ^ra 1 kortMlÖ S7! nvAKIA KOMMUNISTA partja

Next

/
Thumbnails
Contents