Új Szó, 1958. június (11. évfolyam, 150-179.szám)

1958-06-25 / 174. szám, szerda

V. Kuznyecov útja a 8000 pontig Egy fehérfedelü, vékony könyv döntöt­te el Vaszilij Kuznyecov, az új tízpróba­világcsúcstartó atlétikai pályafutásának sorsát. „A tízpróba útja" — ez volt a könyv címe, szerzője pedig Vlagyimir Vol­kov, a többszörös szovjet bajnok és csúcstartó. Vaszilij a könyvet Suljackij társadalmi edzőtől kapta, aki akkoriban még hetenként kétszer foglalkozott vele az atlétikai edzéseken. A kis Pokrova városkában azonban nem voltak tízpróbá­zok, és Kuznyecov ebből a könyvből is­merkedett meg az atlétika legnehezebb valami erőkolosszusoknak Európa-bajnokságot is. 1956-ban már Európa nagy reménysége volt az olim­pián, kétszer is javította előzőleg az Európa-csúcsot, utoljára 7733 pontra. Melbourneben nem ment neki egészen úgy, ahogy szerette volna, végül a két amerikai néger mögött a harmadik helyet foglalta el. Vaszilij Kuznyecov jelenleg 26 éves, 184 cm magas és 83—84 kiló a súlya. Főiskolai tanulmányait befejezte és most a moszkvai Energetikai Intézet testneve­lési tanszékén dolgozik. Nagyszerű felépí­ágával. Addig v«™„ képzelte a tízpróbázökat és most meg- J tésü, erős, izmos sportember. „Igazi" tíz­lepve olvasta, hogy a bajnok Volkov sem rendkívül magas vagy erős atléta, éppen úgy kezdett el sportolni az iskolában, mint ő, tornászott, röplabdázott, futbal­lozott, atletizált és — nem emelkedett ki kezdetben társai közül. próbás, nincsenek egészen kiemelkedő eredményei egyik vagy másik számban, de nagyszerű átlagot tud nyújtani. Dobó­ként kezdte, a futó- és ugrószámokban különösen sokat kellett javulnia. Az utób­bi években azonban ezekben is többször szült és ennek első eredménye volt ápri­lisban a nem hivatalos ötpróbacsúcs, majd legutóbb Krasznodarban a 8000 ponton felüli tlzpróbavilágcsúcs. Az idén sokat javult a rövid távokon, 21,9-et futott a 200-on, 49,1-et 400-on, továbbá már 72 m-en félül hajított gerellyel. Jelenleg tulajdonképpen csak egy gyenge száma van és ez a magasugrás. Edzője, Volkov szerint, ha jelenlegi Spitz-stílusáről áttér a hasmánt technikára, ez a szám sem fog neki különösebb nehézséget okozni. Kuznyecov előtt az idén két nagy cél áll: a szovjet-amerikai viadal és az Európa­bajnokság. A szakértők nem jósolnak hosszú életet az új világcsúcsnak s már most sokat írnak arról a külföldi lapok, hogy milyen nagyszerű küzdelem várható majd a moszkvai szovjet-amerikai viada­lon Vaszilij Kuznyecov, az új és a néger Rafer Johnson, a régi világcsúcstartó kö­zött a világ legjobb tízpróbázója címért. KezaeiDen larisai mjaui. v-^iw^.. ^v^wc. Mindenesetre ettől kezdve Vaszilij már megjavította legjobb eredményét. Az idei nemcsak a gerellyel és a diszkosszal I Európa-bajnoki évre igen alaposan felké­prőbálkozott, hanem futott, gáton futott —' •- — és ugrott is az edzéseken. Az 1951-es év már Moszkvában találta Vaszilij Kuznyecovot, a Pedagógiai Inté­zet elsőéves hallgatóját. Első tízpróba­próbálkozása után saját magán tapasztal­hatta, milyen nehéz két nap alatt tíz különböző számot végigcsinálni. Keserve­sen összeszedett 5651 pontot* a régi táb­lázat szerint, többek között 18 mp-et futott gáton, 290-et ugrott rúddal. 5:40-et futott 1500-on. A következő év­ben 200 ponttal javult, de ezzel is. még persze messze volt a legjobbaktól. Példaképével, Volkovval csak 1953 ta­vaszán került ismeretségbe. Volkov kü­lön edzéstervet készített fiatal tanítvá­nya részére, és ez igen eredményesnek bizonyult. Vaszilij gyorsan, szinte ugrás­szerűen emelkedett ki a középszerűségből és az idény végén nagy meglepetésre 7205 ponttal megnyerte a szovjet baj­nokságot, megelőzve Lippet, az akkori csúcstartót és mesterét, Volkovot. Egy év alatt 1405 ponttal javult, már 11 mp-en felül futott 100-on, 54-en belül 400-on, 1500-as idejét 20 mp-cel faragta le. A sikerek folytatódtak a következő év­ben is. Kuznyecov megvédte bajnoksá­gát, megjavította a szovjet és egyben az Európa-csúcsot 7292 pontra (az új táblá­zat szerint) és megnyerte Bernben az Szomorú fogadtatás A világbajnokságon szerepelt argen­tin labdarúgó-válogatott a Csehszlová­kiától elszenvedett 6:l-es vereséit után kiesett a további küzdelemből. Az ar­gentin válogatott vasárnap érkezett vissza hazájába. A Buenos Aires-i re­pülőtéren az erős rendőri gyűrűt is áttörte a labdarúgók „fogadtatására" megjelent felháborodott közönség és különféle tárgyakkal dobálták meg a labdarúgókat. Az argentin válogatott vezetője a felháborodott közönség előtt kijelentette, hogy sajtóértekezleten számol be az argentin csapat sikertelen szereplésének okairól. A játékosok kö­zül Labruna kijelentette, hogy Európá­ban egészen más labdarúgást játsza­nak, mint Argentínában, de mindjárt hozzátette, hogy az argentin közön­ségnek a hazai labdarúgás tetszik. Kitűnő lesz a pálya Szombaton és vasárnap a Slovan Bra­tislava stadionjában kerül sor a Cseh­szlovákia—Lengyelország nemzetek közti atlétikai viadalra. Ez alkalom­ból Bratislavába jön Ksibera, legjobb atlétikai pályaépítő mérnökünk. Az ö vezetésével készítik elő a bratisla­vai atlétikai pályát az említett vetél­kedésre. Fenti képünkön Ksibera sa­ját szerkesztésű agregáttal simítja a pályát. • Kassa: Az I. A. labdarúgó-baj­nokság eredményei: Iskra Svit—Král. Chlmec 3:0, Smižany—Trebišov 0:0, Krompachy „A"—Poprád 7:1, A kas­sai kerület labdarúgó-bajnoka a Sla­voj Trebišov csapata lett 54 ponttal, 2. a Krompachy „A" csapata 49 pont­tal. Mirtdkét együttes felsőbb osz­tályba került. • Prága: Az országúti kerékpár­bajnokság harmadik részében a rész­vevők a Prága—Cheb-útvonalon vetél­A labdarúgó VB döntőjében: BRAZIL I A—SVÉDORSZÁG A labdarúgó-világbajnokság elődön­tőjében Göteborgban az NSZK válo­gatottja Svédország ellen mérkőzött. A találkozó igen heves iramot hozott. Az első félidő l:l-es döntetlennel végződött. A mérkőzés utolsó tíz­percében a svédek 2 gólt értek el. és így 3:1 arányban győztek. Stockholmban a brazil válogatott Franciaország ellen mérkőzött. A bra­zilok 2:l-es félidő után 5:2 arányban győztek. Ezek szerint tehát a VB döntőjében Brazília Svédország ellen mérkőzik. Kijelölték a Moszkvába induló amerikai atlétákat A Bakersfieldben megrendezett ame­rikai atlétikai bajnokságok eredményei alapján kijelölték azokat a verseny­zőket, akik Moszkvában képviselik majd az USA színeit. Ezek a követ­kezők: 100 és 200 m: Murchison, White, G. Davis és Segrest, 400 m: Southern, Jenkins, 800 m:»Courtney, Peace, 1500 m: Moran, Greene, 5000 m: Dellinger, Truex, 10 000 m: McKenzie, Smartt, 3000 m akadály: Ch. Jones, Coleman, 110 m gátfutás: H. Jones, Robinson, 400 m gátfutás: G. Davis, Culbreath, magasugrás: Ch. Dumas, Stuber, rúdugrás: Morris, Brewer, hármasugrás: I. Davis, Flo­rerks, súlylökés: O'Brien, Long, disz­koszvetés: Babka, Oerter, gerelyvetés: Held, Campello, kalapácsvetés: Co­nolly, Hall, 4x100 m váltófutás: Colly­more és a kijelölt vágtázok közül hárman, 4x400 m: Yerman és három középtávfutó, 20 km-es gyaloglás: Laird és Hewson. A távolugrásban és a tízpróbán indulókat utólag nevezik be. Az amerikai atlétákat három edző kíséri. A csapat egyébként július 20-án közötti atlétikai versenyt, majd há­rom csoportra oszlanak és Európa különböző országaiban állnak rajthoz. Az egyes csoportokhoz más USA-ver­senyzők is csatlakoznak. Az USA válogatott atlétacsapatában több új, eddig csak kevéssé ismert név tűnik fel, így Smartt, Florerks, Campello és mások. Viszont nem sze­repel a jegyzéken számos világhírű versenyző. Többek között Morrow sem, a 100 és 200 méteres futás olim­piai győztese, aki hivatásbeli okok miatt nem vehet részt az európai portyán. KÉPES RIPORT a Rošický emlékversenyről kedtek. A verseny győztese Kašper lett 5 ó 40 p 35 mp-cel. Az összetett I indul repülőgépen Európába. A moszk versenyben jelenleg Révai vezet 14 j vai viadal után az amerikaiak előbb ponttal. Lengyelország ellen vívnak országok B e Ifö Idr öl, kü Ifö Idr öl j e le n tik A SZOVJETUNIÓBA UTAZOTT A DYNAMO ŽILINA ahol több mérkőzést játszik az I. labdarúgó-liga újonca. A portyán a következő játékosok vesznek részt: Rufus, Holeš, V. Pažický, Kopčan, Saga, Smárik, Timkanič, Urbanič, Kavka, Jakubčík, Medveď, Mravec, Stalmášek, Körtvélyesi, Hančin és Horváth. Az együttes június 28-án Harkovban az Ávantgard ellen ját­szik, július 2-án Kadivevben az ottani Sahtyor, július 6-án pedig Vorosilov­grádban az ottani munkatartalékok csapata ellen küzd. SZOVJET SIKER A SZABADSTlLUSÚ BIRKÓZÁSBAN Szófiában befejeződött a szabadstí­lusú birkózás II. világbajnoksága. Győztese 38 ponttal a Szovjetunió csapata lett, a második helyet 34,5 ponttal Törökország foglalta el, har­madik Bulgária, pontjainak száma 20. Az egyes súlycsoportok győztesei: légsúly: Szajadov (Szovjetunió), ban­tamsúly: Muhacsian (Szovjetunió), pehelysúly: Agbasz Törökország), A bratislavai ellen­őrző úszóversenyen 5 országos csúcs született. A legjobb eredményt Marta Skupilová (képün­kön) érte el, aki » 100 m-es pillangó­úszásban 1 p IS mp-re javította az országos csúcsot (Zelenay felvétele) könnyűsúly: Szinyavszkij (Szovjet­unió), félközépsúly: Ogan (Törökor­szág) középsúly: Gjongjur (Törökor­szág), félnehézsúly: Albur (Szovjet­unió, nehézsúly: Ahmedov (Bulgária). ÜJ ŰSZÖVILÁGCSÚCS A Brisbane melletti Townsvilleben T. Gathercole ausztráliai úszó új vi­lágcsúcsot állított fel a 110 yardos mellúszásban. Ideje 1 p 13 mp. Ered­ményét 55 yardos (50,32 m) meden­cében érte el, mely egyúttal új vi­lágcsúcsot jelent a 10Ö méteres tá­von is. LANDYNÄL JOBB IDŐT FUTOTT az 1 angol mérföldön az ausztráliai Elliot a Bakersfieldben megrendezett amerikai atlétikai bajnokságokon. A versenyző 3 p 57,9 mp alatt tette meg a távot, ami 0,1 mp-cel jobb Landy 3 p 58 mp-es világcsúcsánál. Bakersfieldből érkezett hír szerint azonban az új csúcs nem számíthat hitelesítésre, mert a Nemzetközi At­létikai Szövetség hosszabb távokon nem veszi tekintetbe a 0,1 mp-ces javításokat. Más hír viszont közli, hogy ez a szabály már nem érvényes, s így Elliot eredménye mégis új vi­lágcsúcs. A versenyző egyébként már 3 p 57,8 mp alatt tette meg az 1 angol mérföldet, az angol Ibbotson pedig 3 p 57,2 mp alatt, de ezt a két ered­ményt nem ismerte el a Nemzetközi Atlétikai Szövetség. MEGKEZDŐDÖTT A WIMBLEDONI TENISZVERSENY Wimbledonban megkezdődött a ha­gyományos teniszverseny, melyen immár hetvenkettedszer vetélkednek a világ legjobb amatőr versenyzői. A Szovjetunió színeinek képviselői az idén' vesznék rész először az után­pótlás küzdelmében. Teniszezőink ez­úttal nem vesznek részt a wimbledoni tornán, melyen 300 versenyző indul. A vetélkedés július 5-ig tart. Az első napon a selejtezőkre került sor. • Tallin: Az Észt Szocialista Szö­vetségi Köztársaság nemzetközi mo­torkerékpár-bajnokságán részt vettek a csehszlovák motorkerékpározók is. A verseny egyéni győztese a cseh­szlovák Bartoš lett, aki 350 köbcen­timéteres gépével 116 km-es átlagtel­jesítményt ért el. A 250 köbcentimé­teres csoportban a csehszlovák Koštíŕ ért elsőnek célba. • Berlin: Az Áltmark körül rende­zett országúti kerékpárversenyt, (185 km), Adler nyerte 5 ó 24 p 05 mp­cel. Mi újsá g az ejtőernyős VB körül? Dana Záíopková a Rošický-emiékverser.yen ismét bebizonyította kiváló formájú". Versenyszámában biztosan szerezte meg a győzelmet Szerda, június 25 A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: HVIEZDA: Éjfélkor (magyar) 16. 18.15. 20.30. HVIEZDA (kerthelyiség): Éjfélkor (magyar) 20, SLOVAN: Dyzma Nikodé­mus karrierje (lengyel) 16.30, 18.45, 21, POHRANIČNÍK: Ismeretlen helyzet (szov­jet) 16.15. 18.30, 20.45. PRAHA: A fekete zászlóalj (cseh) 10.30, 13.30, 16, 18.30. 21, DUKLA: A legszebb pillanat (olasz) 18, 20.15, LUX: Ilja Muromec (szovjet) 16, 18.15, 20.30, PALÁCE: Dani (magyar) 38.30, 20.30, LIGA: Özönvíz előtt (francia) 17, 19.45, OBZOR: Alázatosan jelentem (cseh) 18, 20.15, STALINGRAD: Ďr. Lau­rent esete (francia) 18, 20, MÁJ: III. Richárd (angol) 18.15, 20.30, PARTIZÁN: Az éj leple alatt (indiai) 17,45, 19.45, A BRATISLAVAI SZÍNHAZAK MŰSORA: NEMZETI SZlNHÁZ: A csók (19), HVIEZDOSLAV SZlNHÁZ: Fehér kór (19), ÜJ SZÍNPAD: Nem jó játszani a szerelem­mel (19), ZENEI SZlNHÁZ: Verdi: Na­bucco, opera. (19.30). A KASSAI MOZIK MŰSORA: SLOVAN: Ismeretlen helyzet (szovjet), OSMEV: Két vallomás (magyar), TATRA: Két koldusdiák (német), MLADÝCH: Melyiket a kilenc közül? (magyar), A KASSAI ÁLLAMI SZÍNHÁZ MŰSORA: MA: Ilyen szerelem (19), HOLNAP: Mam'selle Nitouche (19). A KOMÁROMI MAGYAR TERÜLETI > SZlNHÁZ MŰSORA: TONKHÁZA: Ármány és szerelem (19.30) A BRATISLAVAI TELEVÍZIÓ MŰSORA: 17.30: Gyermekműsor. 19.00: Televíziós híradó. 19.30: Látogatóban Ján Cikker ál­lamdíjas zeneszerzőnél. 20.00: Esztrádmü­sor a dunai ifjúsági találkozó részvevői számára, közvetítés a Vár szabadtéri színpadáról. A nap visszhangja. IDŐJÁRÁS Borús idő, helyenként eső, délután zi­vatarok. A legmagasabb délutáni hőmér­séklet 22—24 fok. Enyhe nyugati szél. Később Nyugat-Szlovákiában csökkenő felhőzet. Bratislava augusztus 3-tól az ej­tőernyős sport legnagyobb eseményé­nek, világbajnoki küzdelmének lesz színhelye. E nagy nemzetközi vetél­kedésre jól kell felkészülni. A VB rendező bizottsága, valamint a kerü­leti Aeroklub és a központi nemzeti bizottság közös erővel dolgozik azon, hogy a VB megkezdésére minden rendben legyen. A VB előkészületeiről az alábbi legújabb hírek érkeztek: A RENDEZŐ BIZOTTSÁG július l-ig várja a IV. ejtőernyős világbajnok­ságra a benevezéseket. Előrelátható­lag 20 ország küldi el képviselőit Bratislavába. A VB-n résztvevő ejtő­ernyősöket a Mladá Garda interná­tusában fogják elszállásolni. Az in­ternátusban minden kényelmet bizto­sítottak a versenyzők számára. A Nemzetközi Ejtőernyős Szövetség vezetői, valamint az egyes országok sportküldöttségeinek vezetői és a versenybírák a Carlton-szállóban lesznek elszállásolva. TÖBB ORSZÁG már most bejelen­tette, hogy nagyobb turistacsoportot küld Bratislavába a VB alkalmából. A külföldi turistákat a Čedok fogja elszállásolni. Ugyanakkor belföldről is nagyobb csoportok utaznak Bratis­lavába. Ezeket az utazásokat a Tu­rista n. v. irányításával bonyolítják le. A belföldi vendégeket az iskolai szünet miatt felszabadult főiskolai internátusokban fogják elszállásolni. A VAJNORYI REPÜLŐTÉR, mely a ^ VB színhelye lesz, napról napra vál­toztatja képét. Már javában épül az új, korszerű ejtőernyőszárító. Ugyan­csak épülőfélben van az új vendéglő, melyben a rendező bizottság, vala­mint az újságírók számára szükséges szobák állnak majd rendelkezésre. A jelenleg folyó építkezéseken nagy segítséget nyújtanak a bratislavai kerület Aeroklub-tagjai,_ akik brigád­munkával tevékenyen részt vesznek az építkezéseken. Az Aeroklub egyes tagozatai között szocialista munka­verseny alakult ki a brigádmunkák ledolgozása körül. Jelenleg a vitor­lások csoportja vezet az ejtőernyő­sök előtt. BRATISLAVA UTCÁIN már több napja fut a „Volga" jelzésű, új gyárt­mányú szovjet személygépkocsi. Ez a gépkocsi lesz az első díj a tárgy­sorsjátékon, melyet a VB alkalmából írtak ki. A tárgysorsjátékon a sze­mélyautón kívül további 230 értékes tárgyat sorsolnak ki, melyek össz­értéke 175 ezer korona. A LEGÚJABB JELENTÉSEK alapján a Magyar Ejtőernyős Szövetség már elküldte a VB rendező bizottságának a nevezést. Magyarországot a bratis­lavai ejtőernyős VB-én a következők képviselik: Férfiak: Gyulai, Kastély, Sztankó, Polonyi és Falkai, nők: Sörös, Oestermann, Rajcsányi. A magyar küldöttség vezetője idősebb Kastély Sándor, a csapat edzője Rónai Mihály. A icngyei l?iatko\vszki a Rošický-cm'.ék­versöMy során új lengyel csúcsot dobott. E versenyszámban egyébként Európa há­rom legjobb diszkoszvetője jött össze. Piatkowszkin kívül a magyar Szécsényi és a csehszlovák Msrta rajtoit Ig'e.1 • volt az. 1500 m-es síktui' Jungwirth mindjárt a rajt után a mezör; élére került. (Mint azt képünkön is látn : > A csehszlovák atléta mindvégig vezető' és 3 p 50,4 mp-cel megnyerte a versenyt (Fafek felvételei) CJ SZO kiadja Szlovákia Kommunista Páriának Kozponti Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava Gorkého u " V*,' * f 0" :, I J-J 1 7' 23 2" 6? ľ »«erl<esztő; 352-10 - főszerkesztő-helyettes: 262-77. titkárság 326-39. - spo.trovac 32.VH9 Kia lóhvatal Bratislava Gorkého h ' a Előfizetési di.i havonta Kcs 8.-. Terjeszti a Posta Hirlapszolgálata Megrendelhető minden postahivatalnál é* kézbesítőnél Nvum;,- Pra •>, Szlovákia Kommunista i-.. • a-5o20bö -ja Központi Bizottsáqsriak kiadóv4li»l«t<« BiaUM«v-a

Next

/
Thumbnails
Contents