Új Ifjúság, 1988 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1988-01-06 / 1. szám

— Hogy érzed magad Bratislavában? — A munkahelyen tetszik, vonzó és érdekes az, amit végzek. De hidd el, nagy itt a za), a fővárosban. Azért Nagycétényben nyugodtabban ébred­tem. Én ugyanis gyerekkorom óta ott éltem, és felnőttként is minden este hazatértem. — Mit vársz 1988-tól? — Sok jó, és véleményem szerint, okos elgondolást, határozatot fogad­tunk el az ifjúsági szövetség kongresz- szusain. A megújulási szándékkal !ép- ten-nyomon találkoztam. Szeretnénk fiatalosabbak, rugalmasabbak, színe- 'sebbek lenni. Az új formák valósabb választási lehetőséget, szélesebb cselek­vési teret kínálnak. Kongresszusainkon kitűztük a mi ötéves tervünket is. Ha sikerül e tervnek az egyötödét teljesí­teni, akkor elégedett leszek, , A — Es a magánéletedben mit vársz 1988-tól? — Az az igazság, hogy a magánéle­tem nagyon összefonódott a társadalmi feladataimmal, küldetésemmel, de igyekszem szétbogozni az új esztendő­ben. Szánon, Alaszkán át Csók x csók Az Űj Ifjúság 1988-as naptára 10 Bemutatkozik, a múltról és a Jövőről beszél JóCik Edit, a Szocialista Ifjúsá­gi Szövetség Szlovákiai Központi Bi­zottságának titkára. — Adataid? — Huszonhét éves vagyok, ennyi ta­lán elég is bemutatkozásként. — Ha Jól tudom, nevelőként indultál az életbe. — Igen, de ezután voltam még nem­zeti bizottsági tisztségviselő szülőfa­lumban, a Nyitra melletti Nagycétény­ben |VeTky Cetín), majd elvégeztem a főiskolát, ledoktoráltam, és végül „el­csábított“ az Ifjúsági mozgalom. — A SZISZ Nyitrai (Nitra) Járási Bizottságának alelnöke, majd rövid ideig elnöke lettél. Szinte bele sem melegedtél a munkába, „megszöktet­tek“ Szlovákia fővárosába. A SZISZ titkárává választottak. Sokat gondol­kodtál. hogy elvállalod-e? — Igen, mert nagyon megszerettem ott Nyitrán a munkatársaimat. — Akkor miért mondtál igent? — Mert vonzott, hogy ott lehetek a 87 után - 88 előtt politika alakításánál, és részt is vállal­hatok végrehajtásában. — Egyetlen nő vagy a SZISZ SZKB titkárai között. Milyen érzés nőként politizálni? — Véleményem szerint nemcsak a férfiak előjoga a politizálás. A törté­nelem folyamán a nők, közvetve vagy közvetlenül, mindig beleszóltak a po­litikába. — Váltsunk témát! Milyen volt az el­múlt esztendő? j - -i — Nehéz év volt. Nagyon felgyorsul­tak életem eseményei. Mint már emlí­tettem beszélgetésünk során, voltam, alelnök, majd a SZISZ járási konferen­ciáján elnökké választottak, Jött az Agrokomplex kiállítás, amelynek főpat- rónusai voltunk, majd a mongol—cseh­szlovák ifjúsági találkozó, amely újabb erőpróba elé állította a SZISZ járási bizottságát. Na és szeptember 13-án a központi bizottság titkárává választot­tak. Tennivalóinkról, jövőnkről 2 87 után - 88 előtt 3 Közelebb az élethez, a gyakorlathoz 4 mám* /□Big / / XXXVI. évf. Ära 1,- KC*

Next

/
Thumbnails
Contents