Új Ifjúság, 1973 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1973-01-03 / 1. szám

/?3é0 ; : M rftfV* < P ifi-­fi *Vt; 5 & L, Ml ,<& 1 / 73 1 A S/OCIAriSTA IFJÚSÁGI SZÜVETSÉG SZrOVAKIAI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJÄ január 3. XXII. évfolyam — 1973 Ara 1.- Kés 1973 csuk most lépett ki az utcára, néhány nappal ezelőtt még nem ismertük igazi arcát. A mindig meg­újuló évnek mély romantikája van, mert az újrakezdés lehetőségét rejti magában. A születéstől a halálig küz- denünk kell s előre csak akkor jutunk, ha erősek és bátrak vagyunk. Ne a vak szerencsében bízzunk, ha­nem saját magunkban, szocialista társadalmunkat építő környezetünkben, munkánk eredményességében. Az 1972-es évtől reményekkel telve búcsúztunk, még­pedig megalapozott reményekkel. A CSKP KB decem­beri plenáris ülésének oly nagy örömmel fogadott ha­tározatai elsősorban a fiatalokat érintették. A gyerme­kekről, fiatal házasokról való társadalmi gondoskodás fokozása csak azért volt lehetséges, mert az ötéves terv első két esztendejénél ’Ijesítése lehetővé tette a szük­séges anyagiak megte. V tését. Most ismét tudatosítot­tuk azt az igazságot, rob' minden dolgozó, minden ter­melő ember munkájától, eredményeitől függ az egész társadalom sikere, s a társadalom és az egyén érdekei elválaszthatatlanul azonosak. Itt van tehát az 1973-as év, rokonszenves, erős és fiatal. Háromszázhatvanöt napon át ő hordozza majd vállán az időt és az emberiséget. Legyen ez az év tett- rekész, okos esztendő, gyors, de higgadt, erős, de bé­kés. Gondjai kétségkívül nagyok, mert nemcsak biztató eredményeket örökölt elődjeitől, hanem — és ez ért­hető — megoldatlan problémákat is. Ámde minden gondját megosztja majd legjobb szö­vetségeseivel, legjobb ismerőseivel, az emberek milliói val. i ...... .... - -p-; Továbbra is legyünk mindannyian fiatalok, még ha egy évvel idősebbek lettünk is, mert ki gondol ilyen kor az évekre, talán még a legidősebbek sem, mikori még fülünkben csengenek a szokásos jókívánságok, és poharainkból még nem párolgott ki minden bor. Fiatalok vagyunk, ezért első számunkban kívánunk sok boldogságot, sikert a munkában és tanulásban, őrö­met az életben és a szerelemben is. Es végül szeretnénk, ha Olvasóink kitartanának me) lettünk, és azok, akik kezükbe veszik az évfolyam el ső számát, az év ötvenkét hetében hűséges barátaink maradnának. —str — Január «Is«)* Kubában éppolyan ünnep, mint szert« a világon. A szi­getország népének azonban eggyel több oka van, hogy ünnepeljen. Ti­zennégy évvel ezelőtt ezen a napon vonult be Fidél Castro felszabadító hadserege az ország fővárosába, és elűzte a gyűlölt Batista diktátort. Létrejött az amerikai földrész első szocialista állama. Olvassa el riportunkat a közis­merten szép kubai nőkről a 10. ol­dalon! mm £|| m Wk >• •/« vEtkw. SZÖN­£gff\í TO * jJ* ,, i]w | HELYETT

Next

/
Thumbnails
Contents