Új Ifjúság, 1969. július-december (18. évfolyam, 26-52. szám)

1969-07-01 / 26. szám

E heti számunk­ban: • Krónika • Járási találkozó Pincén • A fiatalok és a társadal­mi aktivitás 9 Ezek a mai fiatalok • Megalázott szerelem • A pénz nem muzsikál, nem harangozik • Kodály-napok Galántán • Az V. Nyári Ifjúsági Ta­lálkozó • A vilkei ifjúsági vetél­kedő • Szelek szárnyán • Innen — onnan — kül-, földi érdekességek • Sport • Karel Cernoché az Arany Líra • Ursula jó útra tért • Valahol rosszak, kegyet­lenek • Szakállszárító • Pipacs, a fenegyerek • Páros repülés • Könyvespolc • Szorongás • Versek • Mi a lényeg? • A szerelem buktatói • Csúzli • Viareggio rémei • Keresztrejtvény • Divat • Egészség és szépség • Veronika válaszol • Receptek A legszebb hagyományok jegyében Szlovákia Gyermek és Ifjúsági Szervezetei Társulása Köz- ponti Tanácsának Elnöksége az elmúlt napokban foglalkozott ifjúsági mozgalmunk aktuális kérdéseivel. E megtárgyalt problémák bizonyítják, hogy ifjúsági mozgalmunk az elmúlt hónapok szervezési nehézségein túljutva ma már eljutott oda, hogy a fiatalok számára ismét érdekes rendezvényeket szervez, behatóan foglalkozik gazdasági, kulturális és eszmei problémáival. Az elnökség az ifjúsági szervezetek figyelmét a Szlovák Nemzeti Felkelés közelgő 25. évfordulójára irányítja. Ez a rendkívül fontos évforduló alkalmat ad majd az ország tör­ténelme legszebb hagyományainak megismerésére, a fiatalok internacionalista nevelésének elmélyítésére. Az elnökség az internacionalizmus gondolatát kívánja alátámasztani azzal a döntésével is, hogy az eddiginél nagyobb súlyt fektet a szo­cialista orszáqok ifjúsági szövetségeivel való kapcsolatai el­mélyítésére is. A SZGVISZT tagszervezetei is sok érdekes akciót kíván­nak lebonyolítani. A STRETA ifjúsági szervezet járási találko­zókat készít elő, kulturális, testnevelési és turisztikai prog­rammal. Ilyen találkozók eddig a mikulääi, a Povazská Byst- rica-i, martini, rimaszombati és érsekújvári járásban voltak. A STRETA érdekes rendezvényei közé tartozik a Tapolcsány- ban megrendezendő klubok találkozója is. Ez a találkozó a Szlovák Nemzeti Felkelés 25. évfordulója tiszteletére kerül sorra. Az ifjúsági mozgalom föderatív alapokon való elrendezése lehetővé tette, hogy a szlovákiai szervek hathatósabban fog­lalkozzanak a külföldi utazások, táborozások, a nyári brigá­dok kérdéseivel is. Ezen a nyáron az Ifjúsági Utazási Irodán keresztül a tavalyinál jóval több fiatal tölti majd szabadsá­gát Európa legszebb rekreációs központjaiban. A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR FIATALOK LAPJA XVIII óvt 1969 Július 1. __ Ars L- KCs —W» l.'WL— A napokban bonyolították le Csehszlovákia könnyűze­nei életének évenkénti leg­nagyobb eseményét, a IV. Bratislava! Lírát. ízelítőül első oldalunkon közöljük a legsikeresebb hazai és kül­földi résztvevők fényképeit. Magáról a versenyről rövid beszámolót közlünk a 7. ol­dalon. . POP so < í±f «w S C S. 8 K *

Next

/
Thumbnails
Contents